Consiliul UE recomandă României creșterea rezilienței sistemului sanitar, promovarea investițiilor private pentru a favoriza relansarea economică, dar și evitarea adoptării de măsuri care ar pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice.

Consiliul Uniunii Europene a examinat Programul de convergență pentru 2020 al României, evaluat anterior de Comisia Europeană și a emis recomandări specifice în vederea combaterii pandemiei de COVID-19 și pentru a facilita redresarea economică.

Consiliul recomandă României să aplice politici fiscal-bugetare în concordanță cu recomandările anterioare și să ia măsuri pentru combaterea pandemiei și susținerea economiei, dar fără a aplica unele măsuri permanente care ar pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice.

În plus, Consiliul recomandă autorităților române „să consolideze reziliența sistemului de sănătate, în special în ceea ce privește personalul medical și produsele medicale, și să îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate”.

Autoritățile europene estimează că deficitul bugetar va crește accelerat spre 9,2% din produsul intern brut, cu mult peste prognoza oficială a guvernului român, de 6,7% din PIB. Consiliul apreciază că guvernul a luat măsuri pentru susținerea companiilor și cere soluții adecvate de substituție a veniturilor și extinderea măsurilor de protecție socială și a accesului la serviciile esențiale pentru toți.

De asemenea, Consiliul recomandă României „să atenueze impactul crizei provocate de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare. Să consolideze competențele și învățarea digitală și să asigure accesul egal la educație”.

Separat, România ar trebui „să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special IMM-urile și lucrătorii independenți”. Este de asemenea recomandat să se concentreze pe finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a favoriza redresarea economică. 

Nu în ultimul rând, Consiliul recomandă autorităților de la București să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvată a partenerilor sociali.