Ordonanța militară nr 8 suspendă vânzarea de pachete majoritare de acțiuni în cadrul companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent dacă sunt de stat sau private.

Ordonanța militară prevede:

Art.15 - (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.