În perioada 13-17 februarie are loc un exercițiu de evaluare a Sistemului Statistic Național pentru verificarea credibilității statisticii oficiale și asigurarea capacității sistemului de a produce date de înaltă calitate.

În fapt, este vorba despre un exercițiu de cuantificare a progreselor statisticii oficiale românești pe linia armonizării cu principiile Codului de practici al statisticilor europene, anunță Institutul Național de Statistică (INS).

Acțiunea presupune organizarea de întâlniri cu managementul și personalul Institutului Național de Statistică, alături de reprezentanți ai partenerilor sectoriali ai INS, utilizatori ai datelor statistice, ai furnizorilor de date, ai mediului academic, ai mass-media și a celor din cercetare. Discuțiile vor fi mediate de o echipă de evaluatori formată din patru experți independenți agreați de Comisia Europeană (Eurostat).

Procesul de evaluare a început cu completarea unui chestionar de autoevaluare a mediului instituțional, a proceselor și producției statistice de către autoritățile statistice naționale (Institutul Național de Statistică și alți trei producători de statistici oficiale), urmată de vizita propriu-zisă a experților, acțiunea finalizându-se cu un raport de conformitate a statisticii oficiale românești cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, document conținând recomandări privind îmbunătățirea și dezvoltarea performanțelor viitoare ale statisticii naționale.

"Dezvoltarea, elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale europene și naționale au la bază principii statistice solide stipulate în Regulamentul Consiliului si Parlamentului European nr. 223/2009 privind statisticile europene precum și în Legea 226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România). România a făcut obiectul monitorizării periodice din partea Sistemului Statistic European (SSE) încă din momentul aderării la Uniunea Europeană. Aceasta este a treia rundă de evaluări de tip Peer Review a SSE, exercițiu desfășurat în toate țările membre UE. Evaluarea oferă oportunitatea de a demonstra că sistemele statistice naționale și SSE sunt sisteme funcționale bazate pe principii trainice, având mecanisme de monitorizare eficiente ce stau la baza construirii valorii și încrederii în statisticile naționale și europene", transmite INS.