Deficitul bugetar a urcat la 5,5 miliarde de lei după primele 11 luni, de la 1,3 miliarde de lei la sfârșitul lui octombrie, dar, totuși, este cu mult sub nivelul programat pentru întregul an

Pentru întregul an, bugetul României este proiectat cu un deficit de circa 21 miliarde lei, echivalent cu 2,8% din produsul intern brut (PIB) calculat pe metodologia cash, scrie news.ro.

După primele zece luni din acest an, bugetul înregistra un deficit mult mai mic, de1,3 miliarde lei, sau 0,17% din PIB, ceea ce înseamnă că bugetul a fost deficitar în luna noiembrie cu 4,2 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 205,6 miliarde de lei (27,1% din PIB) şi au fost cu 1,9% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Scăderea încasărilor bugetare s-a diminuat faţă de primele zece luni, când declinul era de 2,1%. Cel mai mare declin s-a înregistrat, după primele 11 luni, la încasările din TVA, care au scăzut cu 9,2% faţă de perioada echivalentă a anului trecut. Ministerul motivează evoluţia prin reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, începând cu 1 ianuarie, şi de la 24% la 9% pentru alimente, de la 1 iunie 2015.

Totuşi, alte taxe au adus mai mulţi bani la buget, potrivit ministerului. „S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+10,5%), contribuţii de asigurări sociale (+7,3%), accize (+5%) precum şi impozit pe salarii şi venit (+5%)”, arată datele MFP.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 14,8%, la impozite şi taxe pe proprietate cu 6,8% şi la taxa pe utilizarea bunurilor cu 2,6%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, de 211,1 miliarde lei, au crescut în primele 11 luni cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, în principal ca urmare a majorărilor salariale acordate în a doua parte a anului 2015 şi a creşterii salariului minim pe economie la 1.250 de lei, de la 1 mai.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut cu 0,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrându-se diminuări la unităţile administrativ teritoriale, în timp ce cheltuielile cu bunuri şi servicii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate au crescut cu 5,5%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 7,5%, fiind influenţate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 şi de dublarea alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 21,7 miliarde de lei, respectiv 2,9% din PIB, cu mult sub nivelul programat.

Pentru întregul an 2016, bugetul prevede 37,7 miliarde lei pentru investiţii, din care 17 miliarde lei din fonduri europene, 19,2 miliarde lei de la buget, iar restul din alte surse.