După primele trei trimestre, bugetul consolidat înregistra un deficit de 1,8% din produsul intern brut, cu aproape un punct procentual peste cel consemnat în aceeași perioadă din 2017.

Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, în creștere cu 10 miliarde lei față de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) înregistrat în aceeași perioadă a anului 2017, potrivit datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

La opt luni, deficitul bugetului general consolidat era de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.