Deficitul balanței de plăți se apropie de 5% din produsul intern brut, după o accentuare semnificativă în 2019.

Contul curent al balanței de plăți, care urmărește plățile și încasările externe, a înregistrat un deficit de 10,48 miliarde de euro în 2019. În anul precedent, deficitul de cont curent a fost de 8,96 miliarde de euro.

Adâncirea s-a datorat, în principal, deficitului mai mare rezultat din comerțul cu bunuri, care s-a adâncit cu peste 2,5 miliarde de euro, până la 17,4 miliarde de euro, arată datele BNR. Față de 2018, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 194 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 533 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 309 milioane euro.

Pe parcursul anului 2019, datoria externă totală a crescut cu 6,16 miliarde de euro, ajungând la 106 miliarde de euro, aproape jumătate din produsul intern brut al țării.