Institutul Național de Statistică a confirmat joi că economia a crescut cu 5% în primul trimestru al acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Guvernul mizează pe o creștere economică de 5,5% în 2019.

INS a publicat în mai primele estimări privind evoluția produsului intern brut din primul trimestru, iar joi a anunțat prima serie de date provizorii, care au confirmat ritmul de creștere anunțat anterior.

Astfel, PIB a crescut cu 5%, în serie brută, față de primul trimestru din 2018. În date ajustate sezonier, creșterea a fost de 5,1%, în timp ce avansul față de trimestrul anterior a fost de 1,3%.

Potrivit INS, aproape toate ramurile economiei au contribuit la creșterea PIB din primul trimestru, dar cele mai mari influențe le-au avut comerțul (care are o pondere de 20% în formarea PIB și al cărui volum de activitate s-a majorat cu 6,7%, aducând astfel 1,3 puncte procentuale din creșterea de 5%), sectorul IT&C (cu o pondere mai mică în PIB, de 5,9%, dar cu o creștere mai rapidă a activității, de 10,8%, aducând astfel un plus de 0,6 puncte procentuale) și activitățile profesionale și serviciile (cu o contribuție de 0,6 puncte procentuale la creșterea PIB).

Consumul privat rămâne principalul motor de creștere a economiei. Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației, al căror volum s-a majorat cu 6,7% în primul trimestru, au contribuit cu 4,3% la creșterea PIB, potrivit INS, în timp ce investițiile, cu o creștere de volum de 5,4%, au avut o contribuție de 0,9% la creșterea PIB din primul trimestru. Însă, o contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (minus 3,3%), consecință a majorării mult mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri și servicii, arată datele statistice.

Guvernul a bazat bugetul pentru 2019 pe o estimare a creșterii economice de 5,5%, după un avans de 4,1% anul trecut.