Poziția externă a României s-a deteriorat în martie, în contextul extinderii epidemiei de COVID-19.

Datele Băncii Naționale a României arată că investițiile directe ale nerezidenților în România au avut valoarea netă negativă de 551 milioane de euro în primul trimestru (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 1,235 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2019).

Explicația pentru scăderea accentuată a fluxului de investiții străine, așa cum este el calculat de BNR, este retragerea de către companiile multinaționale a fluxurilor de bani de la subsidiarele locale.

Astfel, creditele intragrup au avut valoarea negativă netă de 799 milioane de euro în primele trei luni. De fapt, principala lună în care firmele străine au retras capital din România a fost martie, lună în care s-a decretat starea de urgență.

La sfârșitul lunii februarie, creditele intragrup aveau o valoare negativă netă de 28 milioane de euro.

Și aportul la capitalul social al firmelor autohtone a scăzut în martie. Astfel, la sfârșitul lui martie, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 248 milioane de euro, în scădere de la 437 milioane de euro cu o lună în urmă.

Poziția externă a României s-a înrăutățit pentru că și deficitul comercial a continuat să se adâncească.

Astfel, balanța de plăți externe a avut un deficit de 1,36 miliarde de euro în primele trei luni, față de 1,12 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2019, în principal din cauză că diferența dintre importuri și exporturi a fost de peste 600 de milioane de euro.