În următorii doi ani Comisia va evalua proiecte și va atribui finanțări pentru infrastructură de conectare digitală, fixă și mobilă, în valoare de peste un miliard de euro.

Comisia a adoptat pe 16 decembrie primul program de lucru pentru componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE Digital sau CEF Digital, în engleză), care definește domeniul de aplicare și obiectivele acțiunilor sprijinite de UE care sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurilor de conectivitate digitală ale Europei în 3 ani. Aceste acțiuni vor primi o finanțare de peste 1 miliard de euro (2021-2023).

Prin stimularea investițiilor publice și private, MIE Digital va contribui la implementarea unor proiecte de conectivitate de interes comun pentru UE și la instalarea unei infrastructuri de înaltă performanță sigure, securizate și durabile, inclusiv a rețelelor la nivel de gigabit și 5G în întreaga UE. Îmbunătățirea infrastructurii de conectivitate a Europei va fi esențială pentru realizarea transformării digitale a Europei, astfel cum se subliniază în „Calea către deceniul digital”, precum și pentru asigurarea faptului că toate gospodăriile din UE dispun de conectivitate la nivel de gigabit și toate zonele populate sunt acoperite de tehnologia 5G până în 2030.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Investițiile în conectivitatea transfrontalieră vor continua să joace un rol esențial în transformarea Europei și în competitivitatea sa. Îmbunătățirea rețelelor și a infrastructurii va garanta cetățenilor și întreprinderilor din Europa posibilitatea de a avea acces la noi locuri de muncă, de a concura pe noi piețe și de a-și consolida operațiunile.”

Programul de finanțare al Mecanismului pentru interconectarea Europei va consolida, de asemenea, rețelele de conectivitate prin sprijinirea infrastructurilor magistrale noi sau prin îmbunătățirea celor existente în UE și cu țările terțe. Acest lucru este esențial pentru interconectarea capacităților digitale, cum ar fi tehnologia de tip cloud, datele și computing-ul, care se încadrează în ambiția UE de a rămâne suverană din punct de vedere digital.

Se preconizează că MIE Digital va sprijini următoarele acțiuni-cheie:

- instalarea infrastructurilor 5G în Europa, în special asigurarea unei acoperiri 5G de-a lungul coridoarelor transfrontaliere și a rețelelor 5G pentru comunitățile inteligente;
- dezvoltarea de noi rețele magistrale sau modernizarea semnificativă a celor existente, inclusiv cloud federation, infrastructurile de comunicații cuantice extrem de sigure și cablurile submarine, pentru a îmbunătăți performanța rețelelor de comunicații electronice în interiorul statelor membre și între acestea, precum și între Uniune și țările terțe;
- instalarea unor infrastructuri de conectivitate digitală legate de proiecte transfrontaliere în sectoarele transporturilor sau energiei și/sau de sprijinire a platformelor digitale operaționale asociate direct cu infrastructurile de transport sau energie.

Ce urmează

Primele cereri de propuneri legate de Mecanismul pentru interconectarea Europei – Sectorul digital vor fi lansate la începutul lunii ianuarie 2022. De asemenea, părțile interesate vor putea participa la o „zi de informare” la scurt timp după lansare, pentru a afla mai multe despre prioritățile și principalele aspecte ale cererilor de propuneri, precum și despre procesul de evaluare și atribuire.

Context

Cu un buget planificat de până la 2 miliarde EUR până în 2027, Mecanismul pentru interconectarea Europei – Sectorul digital va sprijini transformarea digitală și obiectivele deceniului digital al Europei pentru conectivitatea fixă și mobilă. Acesta face parte din programul Mecanismul pentru interconectarea Europei, care sprijină investițiile în rețelele transeuropene digitale, de transport și energie, în valoare de 33,7 miliarde EUR în perioada 2021-2027.