Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) a lansat un apel pentru propuneri de proiecte de implicare în comunitate, prin Fondul pentru Inovare Civică. Organizațiile neguvernamentale pot primi granturi de circa 15.000 de dolari.

Începând cu 2015, programul se va derula în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF), ce se alătură FDSC într-un efort de a încuraja comunitățile să își contureze propriile modele de dezvoltare și implicare civică.


Fondul pentru Inovare Civică sprijină ideile inovatoare, ce aduc o creștere în participarea activă a cetățenilor la dezvoltarea comunității. Prin intermediul programului sunt finanțate inițiative în domenii precum: mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor, acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/autorităților publice și educație civică și implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității. 

Fondul pentru Inovare Civică sprijină ideile inovatoare prin care este încurajată participarea activă a cetățenilor. Prin intermediul programului sunt finanțate inițiative în domenii precum: mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor, acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/autorităților publice și educație civică și implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității. Pentru depunerea cererilor de finanțare sunt eligibile organizațiile neguvernamentale, înființate pe teritoriul României. Mai multe informații despre eligibilitate și parteneri se regăsesc în Ghidul Solicitantului, disponibil aici.

Organizațiile interesate, sunt invitate să depună scrisorile de intenție online prin platforma dedicată - www.finantare.fdsc.ro .

Termenul limită de depunere a acestora este 03 iulie 2015, ora 16.00. Una dintre cele mai serioase probleme întâmpinate de societatea civilă din România este lipsa fondurilor. Bună parte dintre organizațiile societății civile se confruntă cu dificultăți în accesarea fondurilor structurale, gestionarea acestora fiind în continuare dificilă. În acest context, Fondul pentru Inovare Civică este considerat un fond "de tranziție” pentru organizațiile mici, prin care acestea dobândesc experiența necesară pentru gestionarea de proiecte cu bugete și proceduri complexe. Programul se adresează în anii următori, cu precădere, organizațiilor mici, ce lucrează la "firul ierbii”, și al căror buget nu depășește 60.000 $/ an.Programul se află în al patrulea an de implementare. Până în prezent, aproximativ 80 de inițiative civice au fost 
finanțate prin intermediul acestuia. Încă de la început, programul a fost susținut exclusiv de donatori privați, 
precum  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe sau donatori din România reprezentați în special de 
sectorul de afaceri, prin companii responsabile social ca OMV PETROM și Raiffeisen Bank.

 Mai multe informatii pot fi gasite aici: http://www.finantare.fdsc.ro/