Patronii și administratorii de firme care nu vor plăti la stat contribuțiile sociale pentru salariile angajaților sau alte impozite ar urma să fie pedepsiți cu închisoarea, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență emis de Ministerul Finanțelor.

Proiectul de OUG prevede modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, astfel încât să fie reincriminată penal fapta angajatorior de a nu plăti contribuțiile sociale ale angajaților, scrie StartupCafe.

„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”

Citiți articolul complet pe www.StartupCafe.ro