Furnizorul de energie electrică SPEEH Hidroelectrica a primit de la Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) o amendă în valoare de 400.000 lei - dublul maximului prevăzut de lege.

"În contextul numeroaselor sesizări și reclamații primite referitor la comportamentul comercial al furnizorului de energie electrică, SPEEH Hidroelectrica SA, am dispus la începutul anului o amplă acțiune de control la furnizorul în cauză", a transmis ANRE.

În urma finalizării acțiunii de control, s-au constatat nereguli în activitatea furnizorului, constând în:

- neemiterea facturilor aferente cantităților de energie electrică furnizate celor 482.638 de clienți finali din portofoliu, pentru fiecare perioadă de facturare și în intervalul de timp prevăzut în contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu aceștia;

- netransmiterea sau întârzierea în transmiterea răspunsurilor la solicitările adresate de clienți;

- neîncheierea sau nerespectarea termenului de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice după acceptarea condițiilor de furnizare și transmiterea documentației necesare de către client.

Astfel, pentru faptele constatate, furnizorul de energie electrică, compania a fost sancționată contravențional cu amendă maximă, în valoare de 400.000 lei, reprezentând dublul maximului prevăzut de lege.

În cursul anului 2022, ANRE a urmărit constant activitatea SPEEH Hidroelectrica, furnizorului fiindu-i aplicate un număr de 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 365.000 lei, pentru fapte similare.