Raportul anual referitor la executia bugetului UE privind exercitiul financiar 2012, publicat in aceasta saptamana de Curtea de Conturi Europeana (ECA), releva ca un procent de 4,8% (indicele de eroare) din totalul sumelor platite din bugetul UE a fost afectat de erori. Toate domeniile care acopera cheltuieli operationale au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare in 2012, arata comunicatul ECA, pe primul loc aflandu-se "incalcari grave ale normelor privind achizitiile publice", reprezentand aproape o treime din totalul erorilor (vezi grafic). Raportul Curtii include doua exemple de situatii in care au fost remarcate probleme in procedurile de achizitii publice, in cadrul proiectelor cu fonduri UE, in Romania.

Ioana Morovan

Conturile UE au fost validate, insa erorile persista in fiecare dintre principalele domenii de cheltuieli, potrivit auditorului extern al UE - Curtea de Conturi Europeana - potrivit raportului pe anul 2012 publicat la inceputul acestei saptamani.

Mai concret, nivelul de eroare estimat (circa 4,8% din total) nu constituie un indiciu al existentei fraudei sau al unei utilizari nejudicioase a resurselor financiare, arata comunicatul ECA. El constituie o estimare a sumelor care nu ar fi trebuit sa fie platite deoarece fondurile in cauza nu au fost utilizate in conformitate cu legislatia aplicabila. Printre erorile tipice, se numara platile efectuate catre beneficiari neeligibili sau pentru proiecte neeligibile ori pentru achizitii de bunuri si servicii sau pentru investitii care nu s-au realizat cu aplicarea in mod corespunzator a normelor in materie de achizitii publice.

In 2012, Uniunea Europeana a cheltuit 138,6 miliarde de euro; pentru aproximativ 80 % din aceasta suma, gestiunea este asigurata de Comisie in comun cu statele membre. Curtea a criticat autoritatile statelor membre in acele cazuri in care acestea dispuneau de informatii suficiente care sa le fi permis detectarea si corectarea erorilor inainte sa solicite rambursarea cheltuielilor de la bugetul UE.

Cazuri de incalcare a normelor privind achizitiile publice, in Romania
 
Sesizarea Curtii:
Caseta 4.3 /. Exemplu de eroare privind eligibilitatea: incalcarea normelor privind achizitiile publice In Romania, beneficiarul (o municipalitate rurala) a solicitat sprijin pentru un proiect de investitii care includea o retea de alimentare cu apa potabila, un sistem de canalizare, modernizarea drumurilor locale si o cladire destinata comunitatii. Sapte ofertanti au depus oferte, cinci dintre acestea fiind respinse de beneficiar intrucat nu indeplineau cerintele. Curtea a constatat ca ofertantul castigator nu indeplinea doua cerinte stabilite in cadrul procedurii si ca, in plus, alte oferte fusesera excluse tocmai pentru ca nu indeplineau aceste cerinte. Din cauza neconformitatii cu documentatia de atribuire si a nerespectarii principiului tratamentului egal, aspecte care au inf luentat rezultatul procedurii de achizitii, cheltuielile in cauza sunt neeligibile. Curtea a constatat cazuri de incalcare a normelor in materie de achizitii publice si in Spania (Andaluzia), Franta, Lituania, Polonia si Slovenia.

Raspunsul Comsiei Europene la aceasta sesizare:
Caseta 4.3 / Exemplu de eroare privind eligibilitatea: incalcarea normelor privind achizitiile publice In ceea ce priveste Romania, in auditurile sale, Comisia a constatat, de asemenea, deficiente importante, o procedura de verificare si inchidere a conturilor fiind in curs. Serviciile Comisiei vor examina constatarile Curtii, alaturi de autoritatile nationale, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE si de a recupera toate platile necuvenite.

Sesizarea Curtii:
Caseta 6.2 /Exemple de incalcari ale normelor privind achizitiile publice (a) Contract atribuit in mod incorect: In Italia, beneficiarul a desfasurat o procedura de achizitie pentru un pachet care trebuia sa combine servicii de turism cu servicii educationale in vederea unei excursii scolare. Benefi- ciarul a facut public anuntul de participare doar prin afisarea acestuia la avizierul scolii, fara sa il publice in vreun ziar regional, astfel cum prevede legislatia nationala. Mai mult, termenul de transmitere a ofertelor era de doar trei zile lucratoare. Aceste fapte au limitat concurenta si au restrictionat accesul ofertantilor potentiali. Prin urmare, se considera ca suma totala a contractului este neeligibila. Aceasta a reprezentat 84,9 % din costurile auditate din declaratia de cheltuieli. Acest proiect facea parte dintr-o declaratie de cheltuieli pentru care Comisia a efectuat o rambursare dupa ce a reluat efectuarea platilor in cadrul programului opera- tional, in urma unei intreruperi a acestora impuse de DG EMPL. S-au constatat cazuri similare de contracte atribuite in mod incorect si in cadrul unui proiect finantat prin FSE in Romania.

Citeste raportul integral al Curtii de Conturi Europene aici

Vezi comunicatul de presa transmis de ECA aici