Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) spune că e nevoie de ore obligatorii de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru toți liceenii.

Propunerea orelor obligatorii de TIC răspunde nevoii tot mai mari de specialiști în domeniu și de cetățeni pregătiți pentru o societate digitalizată, argumentează reprezentanții ANIS. De notat că asociația a atras atenția asupra acestei nevoi după apariția ultimei propuneri a programei cadru de trunchi comun pentru liceu, în care aceste ore nu sunt obligatorii. 

Reprezentanții asociației patronale spun că România se situează pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește gradul de digitalizare a societății, conform indicelui DESI, ce integrează și o componentă de educație. „Introducerea orelor de TIC în licee, indiferent de profilul absolvit, reprezintă o necesitate”, a declarat președintele ANIS, Mihai Matei. 

ANIS propune introducerea în trunchiul comun din curricula liceală ore obligatorii de TIC pentru toate tipurile de învățământ (teoretic, vocațional, tehnologic, profesional și tehnic), indiferent de profilul clasei, întrucât competențele de tehnologie a informației sunt esențiale tuturor cetățenilor, iar IT-ul devine parte din toate industriile. 

Asociația consideră necesară și actualizarea curriculei pentru cursurile de TIC, astfel încât să nu existe o suprapunere cu noțiunile din gimnaziu, ci să se asigure o completare a materiei predate. 

Această propunere, spun reprezentanții ANIS, este asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 15 pe Educație având o reformă dedicată în acest sens cu obiectivul „adaptarea cadrului legislativ pentru dobândirea competențelor digitale ale elevilor transdisciplinar”. Dar, pentru asta, este necesară elaborarea unui document cadru ce vizează îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

În prezent, în piața de IT (fără segmentul comunicații) lucrează aproximativ 135.000 de specialiști. Potrivit datelor Asociației, industria se confruntă cu un deficit de forță de muncă de 15.000 până la 20.000 de persoane anual, fără a lua în calcul nevoia de specialiști din alte industrii sau instituții ale statului. Pe de altă parte, numărul absolvenților din facultățile de profil se situează la 7.000 – 8.000 pe an. 

Totodată, potrivit unui studiu realizat de ANIS, industria de software și servicii contribuie cu aproximativ 6,2% din PIB, ceea ce înseamnă aproximativ 13,6 miliarde de euro. Datorită contextului pandemic din ultimii doi ani, industria de IT a cunoscut o creștere de peste 15% pe an. (Industria înregistrează cea mai rapidă rată de creștere a angajaților în ultimii cinci ani, o creștere anuală de cca. 10.000 de persoane).  

Pentru a reduce, în timp, deficitul de forță de muncă din domeniu, ANIS crede că e nevoie, printre altele, de investiții în educație. Astfel, Asociația a trimis Ministerului Educației propuneri de măsuri menite să sprijine sistemul educațional pentru creșterea competențelor elevilor și profesorilor în domeniul digital.

Ion Moldoveanu, ANIS