Sabotarea gazoductelor Nord Stream a evidențiat faptul că reziliența infrastructurii critice a UE este amenințată. Comisia propune consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE.

Prin Directiva privind reziliența infrastructurilor critice și Directiva revizuită privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, care au fost recent adoptate, UE va dispune în curând de un cadru legislativ actualizat și cuprinzător pentru a consolida reziliența infrastructurii sale critice din punctul de vedere al securității fizice și cibernetice. Dar, având în vedere evoluția rapidă a peisajului amenințărilor, Comisia consideră că trebuie accelerată aplicarea noilor norme.

Propunerea de recomandare vizează intensificarea la maximum și accelerarea activității de protejare a infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și cooperare internațională. În acest scop, ea prevede acordarea unui sprijin mai puternic din partea Comisiei și asumarea de către aceasta a unui rol mai proeminent pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și răspunsul în fața amenințărilor actuale, precum și consolidarea cooperării între statele membre și cu țările terțe învecinate. Din această perspectivă, ar trebui să fie avute în vedere cu prioritate sectoarele-cheie ale energiei, infrastructurii digitale, transporturilor și spațiului.

Comisia încurajează statele membre să efectueze teste de rezistență care să vizeze entitățile ce operează infrastructuri critice, pe baza unui set comun de principii elaborat la nivelul Uniunii. Organizarea acestor teste de rezistență va fi completată prin elaborarea unui Plan privind incidentele și crizele care vizează securitatea infrastructurii critice. 

Comisia și Înaltul Reprezentant vor consolida coordonarea cu NATO prin intermediul dialogului structurat UE-NATO privind reziliența și vor institui un grup operativ în acest scop.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Infrastructurile critice au devenit din ce în ce mai interconectate și dependente unele de altele. Fie că este vorba de conducte, de căi de transport sau de cabluri submarine, o perturbare care afectează o țară poate avea un efect în cascadă cu ramificații la nivelul întregii Uniuni.” 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Având în vedere evoluția rapidă a amenințărilor, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, sabotarea gazoductelor Nord Stream și a rețelei feroviare germane, este clar că trebuie să ne accelerăm activitatea de protejare a infrastructurii noastre. Parlamentul European și Consiliul au convenit deja să aprofundeze cadrul legislativ pentru a consolida reziliența entităților care operează infrastructuri critice. Cu toate acestea, având în vedere amenințările cu care ne confruntăm în prezent, trebuie să accelerăm aplicarea noilor norme și să ne intensificăm activitatea prin măsuri suplimentare și o cooperare mai strânsă.”

Ce urmează

Președinta von der Leyen va prezenta propunerea de recomandare a Consiliului privind reziliența infrastructurilor critice liderilor UE în cadrul Consiliului European din 20-21 octombrie.

Lucrările de actualizare a directivei UE din 2008 privind infrastructurile critice erau în curs de desfășurare înainte de atacurile de la Nord Stream, dar noul act nu va intra în vigoare până în 2024. 

Context

În urma actelor de sabotaj împotriva gazoductelor Nord Stream, la 5 octombrie 2022, președinta von der Leyen a prezentat un plan în 5 puncte pentru o infrastructură critică rezilientă. Elementele-cheie ale acestuia sunt: îmbunătățirea gradului de pregătire; colaborarea cu statele membre în vederea realizării unor teste de rezistență a infrastructurii lor critice, începând cu sectorul energetic și continuând apoi cu alte sectoare cu risc ridicat; consolidarea în special a capacității de răspuns prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii; o bună utilizare a capacității satelitare pentru a detecta amenințările potențiale și consolidarea cooperării cu NATO și cu partenerii-cheie în ceea ce privește reziliența infrastructurii critice.