Comisia Europeană trimite României mai multe scrisori de întârziere pe tema deficiențelor în implementarea normelor UE.

Comisia solicită României să își modifice legislația privind datoria vamală

Comisia a decis joi să trimită o scrisoare de punere în întârziere pentru a solicita României să își alinieze legislația privind datoria vamală la Codul vamal al Uniunii [Regulamentul (UE) nr. 952/2013]. Conform acestor norme, autoritățile vamale au la dispoziție trei ani pentru a comunica debitorului o datorie.

În cazul în care datoria vamală ia naștere ca rezultat al unei fapte penale, autoritățile vamale au la dispoziție zece ani pentru a comunica.

Legislația vamală națională română prevede că datoria vamală nu poate fi comunicată debitorului după cinci ani de la momentul la care a luat naștere datoria vamală, indiferent dacă a luat naștere ca rezultat al unei fapte penale. De asemenea, această dispoziție nu respectă perioada de trei ani pentru comunicarea datoriei vamale definită în legislația vamală a UE. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

Comisia solicită o îmbunătățire a gestionării deșeurilor electrice și electronice

Comisia a decis să trimită României (dar și Estoniei) scrisori de punere în întârziere cu privire la deficiențele legate de transpunerea normelor UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE).

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, cum ar fi computerele, televizoarele, frigiderele și telefoanele mobile, reprezintă fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din UE și se preconizează că vor crește la peste 12 milioane de tone până în 2020.

Comisia trimite României o scrisoare de punere în întârziere din cauza unor dispoziții inexacte și a unei reflectări incomplete a legislației UE, a unor inconsecvențe în ceea ce privește centrele de colectare și a absenței unei dispoziții specifice care să impună ca toate deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate separat să fie tratate în mod corespunzător.

Comisia solicită României să pună integral în aplicare normele UE prin stabilirea taxelor pentru prelucrarea cererilor privind produsele biocide

Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, prin care solicită adoptarea de taxe pentru prelucrarea cererilor, în conformitate cu normele UE privind produsele biocide [Regulamentul (UE) nr. 528/2012].

Regulamentul prevede că statele membre percep taxe de la solicitanți pentru serviciile pe care le prestează în temeiul regulamentului și că statele membre trebuie să stabilească și să publice cuantumul taxelor care trebuie plătite autorităților competente.

România nu a stabilit încă și nu a publicat cuantumul taxelor care trebuie plătite autorităților sale naționale pentru prelucrarea mai multor tipuri de cereri în temeiul Regulamentului privind produsele biocide. Prin urmare, România nu este în măsură să proceseze astfel de cereri. Acest lucru a dus la o întârziere în prelucrarea mai multor cereri pendinte pentru autorizarea la nivel național a produselor biocide. România are în prezent la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Transpunerea integrală a normelor privind drepturile la pensie suplimentară pentru lucrătorii mobili

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită avize motivate către Cipru, Franța, Irlanda și România pentru neîndeplinirea obligației de a notifica transpunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentară (Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE).

Directiva prevede cerințe minime privind dobândirea și păstrarea drepturilor la pensie suplimentară și are drept scop promovarea mobilității forței de muncă prin protejarea drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor mobili.

Comisia a trimis deja celor patru țări o scrisoare de punere în întârziere în iulie 2018. Toate cele 4 țări au răspuns că procesul de transpunere era în curs de desfășurare. Întrucât Comisia nu a primit încă nicio notificare cu privire la o transpunere completă, ea a decis să trimită un aviz motivat. Dacă statele membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Normele privind achizițiile publice și concesiunile

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere unui număr de 15 state membre, inclusiv România, în ceea ce privește conformitatea legislației lor naționale cu normele UE privind achizițiile publice și concesiunile. Noile norme (Directiva 2014/24/UE, Directiva 2014/25/UE și Directiva 2014/23/UE) trebuiau transpuse de statele membre în legislația națională până la 18 aprilie 2016.