Câștigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 1,9% în luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioară, la 3.492 lei, în timp ce câștigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decât în luna anterioară.

Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), în luna mai 2021, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mic decât în aprilie, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), notează Agerpres.

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, în unele activități economice.

Datele INS relevă faptul că scăderi semnificative ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii) - cu 21%, în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), telecomunicații, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii (între 14% și 16%) și în extracția minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, industria metalurgică, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun (între 5,5% și 8,5%).

De asemenea, diminuări ale salariului mediu între 3,5% și 5% s-au consemnat în alte activități extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.

Pe de altă parte, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în extracția cărbunelui superior și inferior, respectiv în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+14,5%), în activități de servicii anexe extracției, transporturi aeriene, hoteluri și restaurante (între 3,5% și 6,5%), în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite), transporturi terestre și transporturi prin conducte, activități de spectacole, culturale și recreative, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activități și servicii de decontaminare) - -între 1% și 2,5%.

În sectorul bugetar, în luna mai a acestui an, s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (+5,3% ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administrație publică (+0,1%).

Totodată, în sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 0,8%, raportat la perioada de referință.