Produsul intern brut a crescut în primul trimestru cu 2,9% comparativ cu trimestrul anterior și cu 0,1% față de aceeași perioadă din 2020.

În date ajustate sezonier, produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286,198 miliarde de lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 2,9% față de trimestrul IV 2020, potrivit datelor provizorii (2) ale Institutului Național de Statistică.

Față de primul trimestru al anului 2020, PIB a fost mai mare cu 0,1%, în date ajustate sezonier.

Dar pe serie brută, PIB estimat pentru trimestrul I a fost de 225,051 miliarde de lei, prețuri curente, în scădere - în termeni reali - cu 0,2% față de trimestrul I 2020.

Comparativ cu varianta provizorie (1), INS menționează că dinamica PIB a rămas neschimbată, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale.

„Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în: activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport, cu o creștere a volumului de activitate de 1,8 puncte procentuale; industrie, cu o reducere a volumului de activitate de 0,3 puncte procentuale; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante, cu o reducere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale. Impozitele nete pe produs au înregistrat o scădere a volumului lor de 0,4 puncte procentuale”, precizează INS.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuției la modificarea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final individual și colectiv al administrațiilor publice, de la +0,6% la -0,9%, ca urmare a scăderii volumului său de activitate de la 102,9% la 95,2%; formarea brută de capital fix, de la +1,7% la +2,0%, ca urmare a modificării volumului său de activitate de la 109,9% la 111,7%.

Comisia Europeană estimează că economia României va crește cu 7,4% în 2021, o îmbunătățire semnificativă față de prognoza din mai, datorată performanței solide din primul trimestru.