Institutul Național de Statistică a menținut la 3,9% estimarea privind scăderea produsului intern brut în 2020, potrivit ultimelor date provizorii publicate joi.

În ultimul trimestru al anului trecut, PIB a fost, în termeni reali, mai mare cu 4,8%, comparativ cu trimestrul III 2020. Față de același trimestru din anul 2019, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,4% pe seria brută și de 1,8% pe seria ajustată sezonier, cifre de asemenea nemodificate față de datele publicate de INS în 9 martie.

Produsul intern brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.055 miliarde de lei (prețuri curente). PIB estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 327,352 miliarde de lei.

Față de cifrele prezentate în 9 martie, volumul valorii adăugate brute a înregistrat modificări mai importante în comerțul cu amănuntul și ridicata, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (-0,5 puncte procentuale, de la 95,3% la 94,8%), construcții (+0,3 puncte procentuale, de la 109,7% la 110%), industrie (+0,2 puncte procentuale, de la 90,7% la 90,9%).

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări mai mari ale contribuției la creșterea PIB în anul 2020, între cele două estimări, au înregistrat formarea brută de capital fix, de la +1,3% la +1,5%, ca urmare a majorării volumului său de la 105,6% la 106,8%, și exportul net (cu impact negativ asupra utilizării Produsului intern brut), de la -1,4% la -1,6%, ca urmare a majorării volumului său de la 133,2% la 139,7%.