Institutul Național de Statistică a anunțat marți o creștere a produsului intern brut mai mare decât cea estimată inițial pentru 2021.

Economia României a crescut cu 5,9% anul trecut comparativ cu 2020, potrivit datelor prezentate marți de INS. Anterior, oficiul de statistică anunțase o creștere de 5,6%.

INS a explicat că a revizuit mai multe valori ca urmare a revizuirii seriilor de date din anii anteriori.

În urma acestor revizuiri și scăderea PIB din ultimul trimestru al anului trecut a fost modificată, fiind acum de doar 0,1% față de trimestrul anterior, comparativ cu 0,5% în comunicarea anterioară a INS.

Comparativ cu al patrulea trimestru din 2020, economia a crescut în ultimul trimestru al anului trecut cu 3,9% în date ajustate sezonier și cu 2,4% în seria brută.

Per ansamblul anului 2021, produsul intern brut este estimat la 1.179,38 miliarde de lei (prețuri curente).

Creșterea PIB de anul trecut a fost aproape exclusiv susținută de consumul populației. „Din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în principal: Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 7,8% contribuind cu +4,7% la creșterea PIB; Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,0% contribuind cu +0,9% la creșterea PIB. Exportul net a avut o contribuție negativă la modificarea PIB (-1,5%), consecință a creșterii cu 13,7% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii, cu 11,1%”, a precizat INS.

În ceea ce privește ramurile economice, creșterea s-a datorat mai ales evoluțiilor pozitive din servicii, industrie și sectorul IT&C.

„La creșterea PIB, în anul 2021 față de anul 2020, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuții pozitive mai importante având următoarele ramuri: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (+1,7%), cu o pondere de 19% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,5%; Industria (+1%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 5%; Informațiile și comunicațiile (+0,8%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 13,4%; Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 9,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,2%.

Construcțiile au avut o contribuție negativă la modificarea PIB (-0,1%) ca urmare a scăderii volumului lor de activitate cu 1,8%”, a precizat INS.