Economia României a scăzut cu 3,9% în 2020 comparativ cu anul anterior, după ce blocajul economic provocat de lockdown în primăvară a fost depășit în a doua parte a anului.

Institutul Național de Statistică a confirmat estimarea pentru contracția economică de 3,9% anunțată inițial pe 16 februarie, deși a modificat datele pentru ultimul trimestru din 2020.

Astfel, INS a revizuit în scădere la 4,8% datele privind creșterea produsului intern brut (PIB) în ultimul trimestru al anului trecut, de la 5,3% anterior. Potrivit datelor prezentate marți, față de același trimestru din anul 2019, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,4% pe seria brută (1,5% anterior) și de 1,8% pe seria ajustată sezonier (1,7% în estimarea semnal publicată în februarie).

Produsul intern brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.053 de miliarde de lei, în prețuri curente.

Scăderea economiei a fost generată, în principal, de declinul consumului, în condițiile în care, potrivit INS, cheltuielile pentru consum final al gospodăriilor populației s-au redus cu 5% contribuind cu -3,1% la scăderea PIB. Volumul cheltuielilor pentru consumul final individual al administrațiilor s-a redus cu 2,9% contribuind cu -0,2% la scăderea PIB.

Exportul net a avut o contribuție negativă la evoluția economiei (-1,4%), consecință a reducerii cu 10% a volumului exporturilor de bunuri și servicii, corelată cu o scădere mai mică a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 6%, mai arată INS.

Pe de altă parte, formarea brută de capital fix a avut o contribuție pozitivă la modificarea PIB, de +1,3%, pe fondul unui volum al investițiilor în creștere cu 5,6%.

„La scăderea PIB, în anul 2020 față de anul 2019, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuții negative mai importante având următoarele ramuri: industria (-2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a redus cu 9,3%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu 4,7%; activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (-0,8%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu 24,5%; agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a redus cu 16,2%; impozitele nete pe produs (-0,8%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu 8,7%. Construcțiile au avut o contribuție pozitivă la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorării volumului său de activitate cu 9,7%”, arată INS, care avertizează însă că, din cauza contextului pandemic, colectarea datelor a avut de suferit.