Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 362 milioane de euro (comparativ cu 192 milioane de euro în ianuarie 2018), a anunțat luni banca centrală.

Potrivit BNR, din totalul investițiilor, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 341 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 21 milioane euro.

Pe de altă parte, datele băncii centrale arată că deficitul de cont curent a continuat să se adâncească, pe fondul creșterii mai rapide a importului de bunuri decât a exporturilor. Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie, balanța de plăți consemna un deficit de 114 milioane de euro, față de un minus de doar 7 milioane de euro în ianuarie 2018.