Investitorii străini au adus peste 580 de milioane de euro în luna martie, arată datele băncii centrale.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,38 miliarde de euro (comparativ cu 1,14 miliarde de euro în perioada ianuarie-martie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1,6 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 228 milioane euro, anunță un comunicat al BNR.

La sfârșitul lunii februarie, investițiile străine directe se ridicau la 794 milioane de euro.

Investițiile străine au fost mai mari decât deficitul de cont curent din primele trei luni. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 967 milioane euro în primul trimestru al acestui an, în comparație cu 770 milioane de euro în aceeași perioadă din 2017.

În 2017, investițiile străine directe au fost de 4,59 miliarde de euro, ușor mai ridicate decât în anul anterior.