Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta a scos la licitatie in data de 5 iunie un contract de asistenta tehnica in vederea atragerii de fonduri europene pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata. Contractul va fi finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu.

Detalii din anuntul publicat in SEAP:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:

  • Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020

- Elaborarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport: Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studii si expertize, Avize si acorduri, etc.;
- Elaborarea documentatiilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfasurare a licitatiilor pentru contractele de servicii si lucrari;
- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995.

Valoarea estimata fara TVA : 38.728.653 lei

Etapa I = 26.600.756 lei
Etapa II = 12.127.897 lei

Durata ontractului:

  • 84  luni incepand de la data atribuirii contractului

Ofertantul trebuie sa aiba Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2011, 2012 si 2013, sa fie cel putin in suma de 70.000.000 Lei.

Echipa trebuie sa fie formata din cel putin 7 experti cheie.

Criteriul: pretul cel mai scazut.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 04.08.2014, ora 11:00