O nouă reglementare UE privind datele va „pune la bătaie” un volum mai mare de date. Normele vor preciza cine poate utiliza și accesa datele și în ce scopuri, în toate sectoarele economice din UE. Potențialul de creștere este imens.

Datele stau la baza multor produse și servicii digitale noi. Utilizarea obiectelor conectate (internetul obiectelor) generează din ce în ce mai multe date. O mai bună reglementare a folosirii datelor ar putea, în viziunea Comisiei, să aducă economii substanțiale în sectorul sănătății din UE, economii în sectorul transporturilor sau al clădirilor și al industriei printr-o analiză în timp real a datelor. 

PIB-ul suplimentar preconizat al UE-27, până în 2028, ar putea fi de 270 de miliarde de euro, datorită noilor norme privind datele, propuse de Comisie. 

Noile norme vor pune la dispoziție un volum mai mare de date în vederea reutilizării. Întocmai ca luminile stradale sau vederile panoramice, datele constituie bunuri neconsumptibile: pot fi accesate de mai multe persoane în același timp și pot fi consumate de nenumărate ori fără ca acest lucru să le afecteze calitatea sau să existe riscul epuizării resurselor. Volumul datelor este în continuă creștere, de la 33 de zettabytes generate în 2018 la 175 de zettabytes preconizate pentru 2025. Este vorba de un potențial neexploatat, 80 % din datele industriale nefiind utilizate vreodată. Legea privind datele abordează aspectele juridice, economice și tehnice care conduc la o subutilizare a datelor. 

Propunerea de Lege privind datele include:

- măsuri care să le permită utilizatorilor de dispozitive conectate să aibă acces la datele generate de respectivele dispozitive, date care sunt adesea colectate exclusiv de către producători; măsuri care să permită schimbul de astfel de date cu părți terțe pentru a furniza servicii post-vânzare sau alte servicii inovatoare bazate pe date. 
- măsuri de reechilibrare a puterii de negociere a IMM-urilor prin prevenirea dezechilibrelor contractuale excesive în contractele de schimb de date. Legea privind datele le va proteja de clauzele contractuale abuzive impuse de o parte care dispune de o poziție de negociere mult mai puternică. De asemenea, Comisia va elabora modele de clauze contractuale pentru a ajuta aceste întreprinderi să elaboreze și să negocieze contracte echitabile de partajare a datelor.
- mijloace conferite organismelor din sectorul public pentru a accesa și a utiliza datele deținute de sectorul privat care sunt necesare în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unei urgențe publice, cum ar fi inundațiile și incendiile forestiere, sau pentru a pune în aplicare un mandat legal în cazul în care datele nu ar fi disponibile în alt mod. 
- noi norme care să le permită clienților să treacă efectiv de la un furnizor de servicii de prelucrare a datelor în cloud la altul și să instituie garanții împotriva transferului ilegal de date.

E de așteptat ca legea privind datele să asigure echitatea în mediul digital, să stimuleze dezvoltarea unei piețe competitive a datelor, să ofere oportunități pentru o inovare bazată pe date, precum și o mai mare accesibilitate a datelor pentru toți. Aceasta va antrena servicii noi, inovatoare, precum și prețuri mai competitive pentru serviciile post-vânzare și pentru repararea obiectelor conectate. 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a spus: „Astăzi facem un pas important în privința deblocării unei multitudini de date industriale în Europa, în beneficiul întreprinderilor, al consumatorilor, al serviciilor publice și al societății în ansamblu. Până acum, s-a utilizat doar o mică parte din datele industriale, iar potențialul de creștere și inovare este enorm. Legea privind datele va garanta faptul că datele industriale sunt partajate, stocate și prelucrate cu respectarea deplină a normelor europene. Aceasta va constitui piatra de temelie a unei economii digitale europene puternice, inovatoare și suverane.”

Context

Legea privind guvernanța datelor, prezentată în noiembrie 2020 și convenită de colegiuitori în noiembrie 2021, creează procesele și structurile necesare pentru a facilita schimbul de date între întreprinderi, persoane fizice și sectorul public, Legea privind datele clarifică cine poate crea valoare din date și în ce condiții.