Ministerul Finanțelor propune scăderea taxei pe valoarea adăugată pentru unele produse alimentare la 5%, de la 9% în prezent, pentru a facilita „accesul populației la produse sănătoase, de înaltă valoare calitativă”.

Ministerul Finanțelor a inițiat un proiect de ordonanță de urgență, care vizează trei măsuri legislative, „de importanță majoră atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul economic”, anunță un comunicat al instituției.

După finalizarea proiectului de act normativ, elaborat din dispoziția premierului Viorica Dăncilă, Ministerul Finanțelor îl va publica pe site-ul propriu spre consultare publică.

Astfel, una dintre măsuri vizează reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Având în vedere statisticile îngrijorătoare referitoare la starea de sănătate de populației, direcțiile de acțiune în domeniul sănătății stabilite la nivel mondial, prin care se încurajează alegerea de alimente mai sănătoase, precum și faptul că cetățenii și consumatorii din România solicită din ce în ce mai frecvent produse alimentare de înaltă calitate, s-a considerat necesar să fie luate în regim de urgență măsuri la nivel național pentru încurajarea consumului de alimente de înaltă valoare calitativă. Una dintre măsurile care pot fi luate pentru atingerea acestor obiective este reducerea cotei de TVA pentru aceste alimente de la 9% la 5%, astfel încât să fie facilitat accesul populației la produse sănătoase, de înaltă valoare calitativă”, se arată în comunicatul ministerului.

Celelalte două măsuri vizează eliminarea inechităților rezultate din aplicarea prevederilor legale în urma cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel, precum și modificarea termenului de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a termenului de plată anticipată a acestei contribuții

Această din urmă măsură este necesară având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuției aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecința punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificației, independent de voința acestora, în condițiile în care OUG nr.89/2018 condiționează acordarea bonificației de plata contribuției până la 31 martie 2019.

Astfel, ministerul propune ca pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, inclusiv, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată să fie de 120 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. 

Pentru plata cu anticipație a acestor sume, proiectul prevede acordarea unei bonificații de 10%, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. 

Pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a ordonanței, termenul de plată va fi de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar pentru plata cu anticipație a acestor sume, se prevede acordarea unei bonificații de 10%, în condițiile în care sunt achitate integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.