Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți că se fac noi investiții în infrastructura energetică din țara noastră, iar beneficiarul proiectelor este Distribuție Energie Electrică Romania S.A..

"Astăzi (marți - n.r.) am semnat două contracte pentru realizarea și modernizarea rețelelor de distribuție energie electrică, beneficiarul fiind Distribuție Energie Electrică Romania S.A.", a scris Popescu pe pagina lui de Facebook.

Primul proiect prevede o stație de transformare de 110/20kv în Sibiu Vest, municipiul Sibiu. Valoarea totală a proiectului este de 70.301.509 lei inclusiv TVA, iar data limită prevăzută pentru finalizarea investiției este 30.06.2025.

Valoarea maximă asigurata din Fondul pentru modernizare este de 45.168.571 lei, reprezentând 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.


Prin implementarea proiectului „Stația de transformare 110/20kV Sibiu Vest, mun. Sibiu” vor fi realizate investiții în infrastructura energetică pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, securitate și continuitate a serviciilor de distribuție energie electrică, susține ministrul, iar obiectivele proiectului corelate cu cele ale Fondului pentru Modernizare, sunt:

 Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți Zona Industrială Sibiu Vest;

 Asigurarea posibilității de racordare a viitorilor consumatori din Zona Industrială Sibiu Vest prin extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice

 Extinderea rețelei de 110kV cu LES 2x1,8 km

 Extinderea rețelei de 20kV cu LES m.t. cu 3,79 km

 Realizare Stație de transformare 110/20kV

 Digitalizarea rețelelor de distribuție, automatizarea circuitelor de protecții, comandă, telecomunicații necesare funcționării stației.


Al doilea proiect este cel de modernizare a rețelelor de distribuție energie electrica 110kV in zona stațiilor electrice de transformare Centru- Aeroport-Ioșia-Mecanica – municipiul Oradea. Valoarea totală a proiectului este de 201.948.551 lei inclusiv TVA iar data limită prevăzută pentru finalizarea investiției este 30.06.2026.

De asemenea, valoarea maximă asigurata din Fondul pentru modernizare este de 126.273.755 lei, reprezentând 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Prin implementarea acestui proiect, mai spune Popescu, vor fi realizate investiții în infrastructura energetică pentru asigurarea funcționării în conditii de siguranță, securitate și continuitate a serviciilor de distribuție energie electrică.

Obiectivele proiectului corelate cu cele ale Fondului pentru Modernizare sunt:

 Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți în Zona Industrială a municipiului Oradea

 Creșterea capacității de distribuție a rețelelor de 110kV din Zona Industrială a municipiului Oradea

 Creșterea gradului de siguranță în funcționare

 Extinderea rețelei LES 110kV cu 4,8 km

 Înlocuirea liniilor electrice aeriene de 110kV cu linii electrice subterane pe o porțiune de 6,64 km

 Modernizare stații de transformare 110/20kV

 Digitalizarea rețelelor de distribuție, automatizarea circuitelor de protecții, comandă, telecomunicații necesare funcționării stației.