Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a înregistrat în anul 2020 un număr de 2.983 de contestații formulate de operatorii economici, în creștere cu 6,2% comparativ cu anul precedent.

Creșterea vine în ciuda pandemiei de COVID-19 și a prevederilor O.U.G. nr. 45/2018 care a introdus drept condiție de admisibilitate a depunerii contestației constituirea unei cauțiuni raportată la valoarea estimată a procedurii de achiziție publică și la etapa procedurală a procedurii de atribuire în care se depune contestația.

Din cele 2.983 contestații cu care CNSC a fost învestit legal în anul 2020, un număr de 651 (21,87%) au vizat proceduri de atribuire finanțate din fonduri europene, iar 2.326 (78,13%) proceduri finanțate din fonduri publice interne. 

Practic, pe parcursul anului 2020 numărul contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire finanțate din fonduri europene a crescut cu 60,74% (246 contestații) în comparație cu anul precedent, în vreme ce numărul contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire finanțate din fonduri publice naționale a înregistrat o scădere de 3% (72 contestații) raportat la aceeași perioadã. 

Din punct de vedere valoric, pe parcursul anului 2020, CNSC a pronunțat decizii în cadrul unor proceduri de atribuire având o valoare totală estimată de 87.182.749.715,72 RON, echivalent a 18.023.764.180,13 EURO (n.n. - la un curs mediu anual comunicat de B.N.R. de 4,8371 RON/EURO). 

Din suma menționată anterior, valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC a identificat nereguli pronunțând decizii de admitere a Pagina 1 din 2 contestațiilor formulate de către operatorii economici s-a ridicat la 23.750.197.681,11 RON (echivalent a 4.910.007.583,28 EURO), din care valoarea procedurilor în care s-a dispus anularea acestora a fost de 2.290.481.893,55 RON (echivalent a 473.523.783,58 EURO), iar cea în care s-a dispus măsuri de remediere s-a ridicat la suma de 21.459.715.787,56 RON (echivalent a 4.436.483.799,71 EURO). 

Trebuie menționat că, din valoarea estimată de 2.290.481.893,55 RON (echivalent a 473.523.783,58 EURO) a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea, echivalentul a 35.385.233,03 RON (7.315.381,74 EURO) a reprezentat valoarea unui număr de opt proceduri de atribuire finanțate din fonduri europene.

Din punct de vedere procentual, valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire contestate și finanțate din fonduri europene care au fost anulate de Consiliu a reprezentat doar 1,54% din valoarea totală a procedurilor de atribuire în care s-au pronunțat decizii de anulare și doar 0,04% din valoarea totală a procedurilor de atribuire contestate de operatorii economici. 

Făcând o comparație între valoarea totală anuală estimată a procedurilor initiate în anul 2020 în S.E.A.P. (167.501.086.791 RON, echivalent a 34.628.410.988,19 EURO) și valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC a pronunțat decizii (87.182.749.715,72 RON, echivalent a 18.023.764.180,13 EURO), rezultă că aceasta din urmă a reprezentat 52,05% din valoarea totală estimată a procedurilor initiate în S.E.A.P. 

Anul trecut, din totalul celor 2.453 de decizii emise de CNSC., un număr de 596 au fost atacate cu plângere la Curțile de Apel competente, în a cărei rază se aflã sediul autorității contractante.

Dintre acestea, doar 52 de decizii emise de CNSC. au fost modificate/desființatelanulate în tot de instante (2,12% din totalul deciziilor emise de Consiliu și 67 modificate în parte (2,73%). 

Rezultă astfel că 2.334 de decizii emise în anul 2020 de Consiliu, adică un procent de 95,14%, au rămas definitive și irevocabile în forma emisă de instituția noastră, fapt ce mentine gradul de credibilitate și încredere foarte ridicat al acesteia. .