Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice anunta publicarea in Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006. Inca din faza de proiect, actul normativ a starnit o serie de reactii din partea unor organizatii non-guvernamentale care au solicitat eliminarea unor prevederi. Putine propuneri au fost insa preluate de Executiv.

Ioana Morovan

Textul oficial poate fi consultat aici .

Ordonanta a fost adoptata in sedinta de Guvern din data de 27 noiembrie. La finalul sedintei, purtatorul de cuvant al Guvernului, Andrei Zaharescu, a declarat ca "intrucat s-au primit semnale din partea societatii civile, pragul pentru achizitia directa ramane echivalentul in lei a 15.000 de euro fara TVA".


Este vorba despre o solicitare transmisa in aceeasi zi de catre doua organizatii, Centrul pentru Jurnalism Independent si Activewatch. "Organizatiile semnatare au luat act cu surprindere de propunerea de amendare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii initiata de ANRMAP si postata pe site-ul acestei institutii in data de 19 noiembrie 2012. Consideram ca forma propusa afecteaza grav transparenta alocarii contractelor de achizitii publice, in principal a celor de publicitate si solicitam Guvernului sa respinga modificarile in forma lor actuala", se arata in solicitarea adresata Guvernului semnata de catre cele doua ONG-uri, preluata intr-o analiza HotNews.ro.

Iata cateva prevederi pe care le-au semnalat cele doua organizatii:

Forma actuala:
Art. 19
"Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ".

Forma propusa in proiect:
Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19 - Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 30.000 euro fara TVA pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ".

ONG-urile avertizau ca dupa ridicarea plafonului se "elimina practic obligatia de transparenta privind alocarea contractelor de publicitate, impunand respectarea ei de la valoarea nominala de 30,000 euro/contract, fata de valoarea anuala cumulata de 15,000 Euro, asa cum prevde legislatia in vigoare".

Modificarea nu a fost pastrata in varianta finala. A fost introdusa numai o precizare, pentru articolul respectiv: Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins:
"Art. 191 - (1) In situatia prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate.
(2) Transmiterea notificarii prevazute la alin. (1) se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprinde urmatoarele informatii:
a) denumirea si datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achizitiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achizitiei;
e) cantitatea achizitionata;
f) data realizarii/atribuirii achizitiei."


Un alt aspect asupra caruia organizatiile au atras atentia a fost modificarea articolului 170. "Noua forma a legii ar permite operatorilor privati sa stabileasca singuri ce anume informatii din oferta lor vor sa nu fie date publicitatii". Aceasta forma incalca prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si legea 182/2002 privind informatiile clasificate (care nu retine termenul de 'informatie confidentiala').

A treia organizatie, Institutul pentru Politici Publice, a transmis la randul sau cu o zi inainte un comunicat pe acest subiect in care arata ca "Modificarile propuse ale legislatiei de achizitii inseamna secretizarea ofertelor".

Vezi analiza integrala aici.

Forma propusa in proiect:
 
1. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 170 - Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate, sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
 
Forma in vigoare:
Art. 170 - Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Art. 215 - (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii".

    "Consideram ca aceste modificari vin in contradictie cu cerintele alocarii transparente si responsabile a contractelor de achizitii si cu preocuparea pe care ati exprimat-o in repetate randuri fata de cheltuirea eficienta a banului public", aratau CJI si Activewatch.

Aceasta prevedere inclusa in proiect a fost pastrata, de aceasta data, si in varianta finala.