Noul pachet legislativ european in domeniul achizitiilor publice, compus din trei Directive, care a primit votul final in 15 ianuarie la Strasbourg aduce zece modificari cu impact relevant pentru statele membre, inclusiv Romania. Termenul de aplicare la nivel national este de maximum 2 ani. Analiza in detaliu a fost realizata de expertii Avocatnet.ro.

"Ceea ce putem afirma, insa, fara putinta de tagada, este ca noul pachet legislativ este departe de a simplifica legislatia: cele doua directive in vigoare vor fi inlocuite de trei directive, iar numarul paginilor de prevederi legislative va fi aproape dublu.

De asemenea, multe aspecte controversate si contradictorii raman neclarificate, iar nevoia de a ajunge la un compromis politic in negocierea directivelor a condus si la introducerea unor reguli lipsite de orice forta juridica", arata avocatul Iulia Vass, intr-o analiza detaliata publicata de Avocatnet.ro.

Avocatul Iulia Vass a extras din pachetul legislativ zece modificari importante aduse de noile reglementari.

"In ceea ce priveste noutatile de fond, in timp ce unele prevederi modifica in mod substantial regulile din directivele anterioare (precum cele privind serviciile din Anexa 2B), altele reprezinta in fapt o codificare a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (precum cele privind modificarea contractelor de achizitie publica, care incorporeaza in textul directivei conditiile din decizia Pressetext).

Pe scurt, cele mai importante zece noutati cu impact semnificativ asupra achizitiilor publice clasice vizeaza:

(i) Notiunea de autoritate contractanta. Autoritatile contractante vor fi impartite in doua categorii: autoritati guvernamentale centrale si autoritati sub-centrale (regionale sau locale). Doar autoritatile sub-centrale vor beneficia de praguri, reguli de publicitate si termene limita mai flexibile, aceasta fiind solutia de compromis la care s-a ajuns in contextul restrictiilor impuse pentru autoritatile centrale prin Acordul privind Achizitiile Publice din cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (GPA), la care Uniunea Europeana este parte.

(ii) Serviciile din Anexa 2B. Serviciile nu vor mai fi impartite in Anexa 2A si Anexa 2B. Astfel, legislatia achizitiilor publice se va aplica in mod unitar tuturor serviciilor, inclusiv celor anterior enumerate in Anexa 2B. O parte a acestor din urma servicii vor fi insa excluse in intregime din domeniul de aplicare al directivei, iar anumite servicii (e.g. o parte a serviciilor juridice, serviciile hoteliere si de restaurant, etc.) vor beneficia de un regim mai flexibil si praguri mai ridicate (750.000 EUR).

(iii) Modificarea contractelor de achizitie publica. Noua directiva enumera expres si limitativ cele cinci cazuri in care modificarea contractului de achizitie publica nu va presupune atribuirea unui nou contract: modificarile care nu sunt substantiale (potrivit Pressetext); modificarile a caror valoare cumulata este mai mica de 10% din valoarea contractului de servicii si de furnizare sau de 15% din valoarea contractului de lucrari; modificarile operate in baza unor clauze de variatie; modificarile datorate unor circumstante imprevizibile; achizitionarea unor lucrari, servicii sau bunuri similare.

(iv) Regulile de publicitate. Doar autoritatile contractante de la nivel regional sau local vor putea publica anunturi de intentie in locul anunturilor de participare, pentru procedurile de licitatie restransa si de negociere cu publicare prealabila. In acest sens, vor fi respectate o serie de conditii stricte cu privire la informatiile furnizate prin anuntul de intentie si momentul publicarii acestuia.

(v) Publicarea documentatiei in format electronic. Autoritatile vor fi obligate sa publice intreaga documentatie in format electronic, odata cu publicarea anuntului de participare. Sunt prevazute doua exceptii de la aceasta regula, ce vizeaza confidentialitatea informatiilor sau lipsa mijloacelor electronice. Romania a implementat aceasta obligatie inca din anul 2009, prin modificarea art. 40 din OUG nr. 34/2006.

(vi) Termenele limita. Termenele limita minime vor fi, in general, mai scurte:

    pentru licitatia deschisa, termenul minim pentru depunerea ofertelor va fi de 35 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia pana la 15 zile;
    pentru licitatia restransa, termenul minim pentru etapa depunerii candidaturilor va fi de 30 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia pana la 15 zile, iar termenul minim pentru etapa depunerii ofertelor va fi de 30 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia pana la 10 zile.

Acestea reprezinta insa termene minime, termenul final stabilindu-se si in considerarea complexitatii proiectului sau a necesitatii vizitarii amplasamentului. Pe parcursul procedurii, autoritatile vor fi obligate sa prelungeasca termenele limita in cazul modificarii substantiale a documentatiei sau atunci cand clarificarile solicitate nu pot fi transmise in timp util.

(vii) “Documentul Unic European”. Operatorii economici vor avea dreptul sa prezinte aceasta declaratie pe propria raspundere pentru a face dovada indeplinirii criteriilor de calificare referitoare la situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala. Documenul Unic European va putea fi insa depus exclusiv in locul certificatelor ce se obtin de la autoritati publice sau terte parti, iar Comisia Europeana va stabili formatul standard al declaratiei. Legislatia romana prevede inca din anul 2009 posibilitatea prezentarii unei asemenea declaratii pe propria raspundere cu privire la indeplinirea tuturor criteriilor de calificare.

(viii) Criteriul de atribuire. Organizarea, experienta si calificarile personalului propus vor putea fi utilizate ca factori de evaluare atunci cand nivelul de performanta depinde in mod semnificativ de calitatea personalului implicat in executarea contractului de achizitie publica. Actualmente, in deplina conformitate cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (e.g. cazul Lianakis), H.G. nr. 925/2006 interzice utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca factori de evaluare a ofertelor.

(ix) Atribuirea contractului pe loturi. Autoritatile contractante vor putea limita numarul de contracte ce vor fi atribuite unui ofertant care a depus oferte pe mai multe loturi, cu conditia ca acest numar sa fie precizat in anunt. De asemenea, documentatia va trebui sa prevada criteriile sau regulile “obiective si nediscriminatorii” ce vor fi aplicate pentru atribuirea contractelor atunci cand un ofertant ar putea castiga mai multe contracte decat numarul maxim specificat.

(x) Procedurile de dialog competitiv, negociere cu publicare prealabila (redenumita “procedura competitiva cu negociere”) si parteneriatul inovativ. Accesul autoritatilor la primele doua proceduri devine mult mai facil. Daca, potrivit legislatiei in vigoare, dialogul competitiv poate fi aplicat in mai multe cazuri decat negocierea cu publicare, potrivit noii directive cele doua proceduri vor putea fi organizate in aceleasi situatii (ex. au fost depuse doar oferte inadmisibile, solutiile disponibile pe piata trebuie adaptate la nevoile autoritatii contractante, sunt necesare solutii inovative, specificatiile tehnice nu pot fi stabilite cu precizie).

De asemenea, daca, in prezent, procedura de negociere este mai flexibila decat dialogul competitiv, aceasta flexibilitate va fi mult diminuata prin impunerea unor noi reguli pentru etapa de negociere si depunere a ofertelor. In plus, s-a introdus o noua procedura, “parteneriatul inovativ”, ce va putea fi aplicata pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor inovative, ce nu sunt disponibile pe piata."

Citeste articolul integral pe AvocatNet.ro

Pe de alta parte, comunicatul Parlamentului European arata ca "Noile reguli UE privind licitatiile publice si contractele de concesionare, aprobate de Parlament miercuri, vor asigura o calitate mai mare si un mai bun raport cu pretul atunci cand autoritatile publice vor cumpara sau inchiria activitati, bunuri sau servicii. Aceste reguli vor facilita accesul la licitatii al firmelor mici si mijlocii si vor include prevederi mai stricte privind subcontractarea."

Vezi detalii in comunicatul integral al Parlamentului European

Mesajul este in linie cu cel transmis anul trecut, odata cu votul din Comisia "Piata interna si protectia consumatorilor", unde se promovau beneficiile socio-economice si ideile inovatoare:

"Noile reguli mai degraba vor incuraja autoritatile publice sa selecteze solutii inovative, mai degraba decat sa le constranga sa accepte pretul cel mai scazut. Spre exemplu, o modalitate inteligenta de a construi un drum, mai degraba decat una care este doar ieftina, ar trebui sa ofere certitudinea ca acest drum nu va trebui reconstruit dupa cinci ani", detaliaza comunicatul de presa al Parlamentului European din septembrie 2013.

Un alt exemplu de beneficii economico-sociale sau idei inovatoare: un contractor in zona de lucrari publice ar putea sa se asigure ca in gradinita sau scoala respectiva se va furniza hrana de buna calitate sau ar putea lua ca subcontractor o companie care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Principiul a fost sintetizat prin sintagma "best value for money", ceea ce confirma inclinatia autoritatilor europene, exprimata prin diferite cai in ultima perioada, de a limita cat mai mult aplicarea criteriului "pretul cel mai scazut".

Citeste analiza integrala realizata de EurActiv.ro cu ocazia votului in Comisia "Piata interna si protectia consumatorilor"

Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice a publicat, la randul sau, un comunicat de presa, imediat dupa votul in plen de la Strasbourg.

ANRMAP arata ca "Noul pachet este compus din trei directive, respectiv o directiva clasica privind achizitiile publice, o directiva privind achizitiile publice in sectorul utilitatilor si o directiva referitoare la atribuirea contractelor de concesiune.

Astfel, este de mentionat ca pentru prima data, legislatia europeana stabileste standarde comune pentru statele membre in ceea ce priveste contractele de concesiune.

De asemenea, cu aceasta ocazie sunt revizuite actualele reguli privind achizitiile publice la nivel european. In acest sens, pentru a incuraja competitia si a asigura un raport echilibrat intre pret si calitate, au fost introduse dispozitii cu privire la criterii (factori) noi de atribuire, care pun mai mult accent pe inovatie, pe aspecte legate de mediu si pe consideratii de ordin social.

Totodata, noile reguli au in vedere facilitarea participarii IMM-urilor la procedurile de achizitii publice si vor include prevederi mai stricte privind subcontractarea in cadrul contractelor de achizitie publica."

Citeste comunicatul ANRMAP integral - in documentul atasat.

Ioana Morovan

-------

Articolul este realizat in cadrul proiectului "Fighting Public Procurement Criminality. An Operational Approach" derulat de Organizatia Freedom House Romania cu finantare din programul "Prevention of and Fight against Crime" (ISEC) al Comisiei Europene - DG Home Affairs. Proiectul este unul transnational, dedicat combaterii fraudei in achizitiile publice.

With the financial support  from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.