Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă privind diligența necesară a companiilor în materie de durabilitate, vizând promovarea unui comprtament responsabil al întreprinderilor în lanțurile mondiale de producție.

Propunerea legislativă intenționează să facă societățile comerciale responsabile de încălcarea drepturilor omului sau poluarea cauzată în întreg lanțul de producție. Dar, potrivit unei analize EURACTIV, doar 1% dintre companiile din UE sunt vizate de actul normativ.

„Întreprinderile joacă un rol esențial în construirea unei economii și a unei societăți durabile. Acestea vor avea obligația să identifice și, după caz, să prevină, să pună capăt sau să atenueze efectele negative ale activităților lor asupra drepturilor omului, cum ar fi munca copiilor și exploatarea lucrătorilor, precum și asupra mediului, de exemplu poluarea și pierderea biodiversității”, a spus miercuri Comisia Europeană.

Executivul UE susține că noile norme vor oferi securitate juridică și condiții de concurență echitabile întreprinderilor, precum și mai multă transparență consumatorilor și investitorilor. În același timp, ele vor promova tranziția verde și vor proteja drepturile omului în Europa și în afara acesteia.

O serie de state membre au introdus deja norme naționale privind diligența necesară, iar unele companii au luat măsuri din proprie inițiativă. Cu toate acestea, este nevoie de o îmbunătățire la scară mai largă, care este dificil de realizat prin acțiuni voluntare. Propunerea stabilește o obligație de diligență necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate pentru a contracara impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului, a precizat Comisia.

Dar aceasta a adăugat că actul vizează relațiile de afaceri consolidate, nu chiar orice parte insignificantă a lanțului valoric. În plus, IMM-urile, care reprezintă circa 99% dintre afacerile din UE, nu intră sub incidența regulilor de due dilligence.

Noile norme privind diligența necesară se vor aplica următoarelor întreprinderi și sectoare:

întreprinderile din UE:

grupul 1: toate societățile cu răspundere limitată din UE de mari dimensiuni și cu o putere economică substanțială (peste 500 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de 150 de milioane EUR sau mai mult);

grupul 2: alte societăți cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în sectoare cu impact ridicat definite, care nu ating ambele praguri ale grupului 1, dar au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de cel puțin 40 de milioane EUR. Pentru aceste societăți, normele vor începe să se aplice cu 2 ani mai târziu decât pentru grupul 1;

întreprinderile din țări terțe care își desfășoară activitatea în UE, cu un prag al cifrei de afaceri aliniat la grupurile 1 și 2, cifră de afaceri generată în UE.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu intră direct în domeniul de aplicare al prezentei propuneri.