Parlamentul și Consiliul au ajuns la un compromis pentru textul Regulamentului privind guvernanța datelor (DGA). A fost făcut astfel primul pas al strategiei europene pentru date.

Parlamentul și Consiliul UE au ajuns pe 30 noiembrie la un acord cu privire la noul regulament pentru date. Acesta va oferi un cadru pentru partajarea datelor industriale în întreaga Uniune. DGA definește regulile pentru tranzacționarea datelor, include actori mai mici din economia datelor și oferă un mecanism pentru reutilizarea datelor din sectorul public.

„Obiectivul nostru pentru DGA a fost să punem bazele unei economii a datelor în care oamenii și companiile pot avea încredere. Numai dacă încrederea și corectitudinea sunt garantate, partajarea datelor poate atinge potențialul maxim și poate stimula noi modele de afaceri și inovație socială”, a declarat pentru EURACTIV Angelika Niebler, negociatorul principal al Parlamentului European.

DGA este prima inițiativă legislativă a strategiei europene de date. Acesta creează o nouă structură de guvernanță care se va aplica spațiilor comune de date pe care Comisia Europeană le va lansa în domenii strategice, cum ar fi sănătatea, mediul, energia, agricultura, mobilitatea, finanțele, producția, administrația publică și competențele. De asemenea, Inteligența Artificială (AI) este de presupus că va fi principalul beneficiar al fluxurilor mari de date. Potențialul AI nu poate fi deblocat fără partajarea datelor, care ajută start-up-urile și întreprinderile să dezvolte un ecosistem bazat pe standardele UE.

În timp ce DGA definește arhitectura de partajare a datelor, viitoarea propunere pentru un Act privind datele este de așteptat să introducă dispoziții privind modul în care datele nepersonale sunt accesate, partajate și monetizate. După ce o evaluare independentă a descalificat o primă propunere, o nouă iterație a Data Act este acum așteptată în februarie 2022.

Piețele de date DGA introduce reguli pentru piețele de date în care companiile își pot împărtăși datele în mod voluntar. Au fost introduse obligații de neutralitate pentru a face din astfel de piețe un mediu de încredere. În prezent, multe companii preferă să nu-și partajeze datele de teama utilizării abuzive a acestora sau încălcării obligațiilor de confidențialitate.

„Peste 80% din date sunt neutilizate în Uniune”, a subliniat europarlamentarul Miapietra Kumpula-Natri. Intermediarii de date care respectă cerințele DGA vor putea solicita înscrierea într-un registru public. O abordare similară a fost adoptată pentru „entitățile altruiste” de date, indivizi sau organizații care fac datele disponibile pentru binele comun, cercetarea medicală sau lupta împotriva schimbărilor climatice.

DGA interzice legarea serviciilor de intermediere cu alte servicii precum stocarea în cloud sau business analytics, servicii care sunt excluse din domeniul de aplicare al DGA. Această măsură urmărește să împiedice platformele tehnologice mari să creeze un blocaj comercial care ar putea dezavantaja concurenții mai mici. Pe baza acestor măsuri privind „separarea comercială”, furnizorii de servicii cloud care oferă și servicii de intermediere a datelor nu vor putea face oferte comerciale pentru utilizatorii care utilizează ambele servicii.

Potrivit reglementării, va fi înființat un Data Innovation Board, organism consultativ care să ofere contribuții experților cu privire la elaborarea de orientări pentru spațiile europene de date. Problemele tehnice includ dezvoltarea de standarde comune și cerințe de interoperabilitate atât la nivel european, cât și internațional.

Un punct controversat al negocierilor a fost permiterea reutilizarii datelor sensibile din sectorul public. Noua lege a UE este menită să ofere securitate juridică în ceea ce privește drepturile și obligațiile privind partajarea datelor cu autoritățile publice. Schimbul de date din sectorul public va fi posibil și cu organizații cu sediul în țări terțe, dar cu garanții că nu există transferuri ilegale sau acces guvernamental la datele industriale.

Statele membre vor desemna unul sau mai multe organisme publice pentru a sprijini sectorul public în partajarea datelor într-o formă anonimizată, care protejează confidențialitatea și drepturile de proprietate intelectuală.

La cererea europarlamentarilor, pentru a asigura accesul echitabil la date, administrația publică nu va avea aranjamente exclusive cu companii private pentru mai mult de un an.

Potrivit Comisiei Europene, cantitatea de date generate de organismele publice, întreprinderi și cetățeni este de așteptat să se înmulțească de cinci ori între 2018 și 2025. Noile reguli vor permite valorificarea acestor date.

Linkuri:
- CE: European data governance act
- CE: Strategia europeană privind datele