Functionarii publici cu atributii in gestionarea fondurilor UE, persoanele de decizie din cadrul autoritatilor contractante si persoanele fizice sau juridice care participa la procedurile de achizitii publice isi vor introduce obligatoriu datele de identificare in "Sistemul informatic integrat pentru prevenirea si identificarea conflictelor de interese", care va fi dezvoltat si administrat de catre Agentia Nationala de Integritate - potrivit unui Memorandum aprobat de Guvern cu cateva zile in urma - informatii obtinute de EurActiv.ro.

Ioana Morovan

Practic, toate categoriile enumerate mai sus, adica participantii la sistemul de achizitii publice in cadrul proiectelor UE vor fi obligate prin lege sa completeze un formular, in cadrul acestui sistem, cu o serie de informatii cheie in vederea depistarii eventualelor conflicte de interese.  Sistemul va analiza automat si va identifica eventualele probleme, potrivit informatiilor obtinute de EurActiv.ro.

Memorandumul aprobat de Executiv mai arata:
“Sistemul informatic integrat va procesa date si informatii astfel incat Agentia Nationala de Integritate va emite avertismente de integritate catre actorii implicate, asigurand in acelasi timp si monitorizarea implementarii acestora, pentru a putea preveni conflicte de interese, fara a bloca procedurile de achizitii si fara a afecta gestionarea proiectelor si a absorbtiei fondurilor structurale”.


In acelasi timp, acest sistem “va asigura evitarea blocarii unor proiecte prin demararea unor procedure de verificare derulate pe perioade foarte lungi, avand ca efect cresterea ratei de absorbtie a fondurilor europene, institutiile putand sa remedieze situatiile privind un potential conflict de interese”.

Realizarea si implementarea sistemului , mai exact a primelor module, ar urma sa aiba loc peste aproximativ 9 luni, dupa ce va vor fi parcurse mai multe etape: elaborarea unui studiu de prefezabilitate si impact financiar si consultanta de specialitate, organizarea unei proceduri de achizitie publica si atribuirea contractului de dezvoltare a sistemului electronic.
Costurile acestui sistem vor fi stabilite in urma realizarii studiului de prefezabilitate. 

Context
Conflictele de interese in cadrul procedurilor de achizitii publice reprezinta principal deficienta constatata de Comisia Europeana, in cadrul controalelor derulate pe proiectele cu fonduri europene si la autoritatile responsabile cu derularea programelor.

Acestea au fost constatate in cadrul mai multor Programe Operationale, asa cum a scris in mai multe randuri EurActiv.ro. 
Spre exemplu, in cazul Programului Operational Sectorial Mediu, desi acesta nu a fost suspendat, a existat o avertizare si o solicitare pentru intocmirea unei proceduri speciale pentru evitarea conflictelor de interese

In cazul Programului Cresterea Competitivitatii Economice, conflictul de interese in relatia companii care au evaluat proiectele - consultanti care au intocmit proiecte este prima pe lista neregulilor care au condus la suspendarea acestuia de catre Comisia Europeana – asa cum au explicat oficialii pentru EurActiv.ro in luna noiembrie.


In acelasi timp, Comisia Europena a mentionat problema conflictelor de interese in cadrul achizitiilor publice  in cadrul rapoartelor oficiale, constant, in ultimii ani.

---------

Articolul este realizat in cadrul proiectului "Fighting Public Procurement Criminality. An Operational Approach" derulat deOrganizatia Freedom House Romania cu finantare din programul "Prevention of and Fight against Crime" (ISEC) al Comisiei Europene - DG Home Affairs. Proiectul este unul transnational, dedicat combaterii fraudei in achizitiile publice.

Proiectul a fost dezvoltat si este implementat in parteneriat cu:

  • institutii legislative si executive: Ministerul Justitiei, Directia Nationala Anticoruptie, Institutul National al Magistraturii si Consiliul Superior al Magistraturii, Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Agentia Nationala pentru Integritate, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Ministerul Public
  • reprezentanti ai societatii civile: Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii, Expert Forum.
  • un partener responsabil de vizibilitatea proiectului: Reteaua Euractiv (Bruxelles si Romania).
  • mai multi parteneri internationali: Magistrats europeens pour la democratie et les libertes (MEDEL), Konrad Adenauer Stiftung si Divizia penala si de gratieri a Ministerului de Justitie Francez, care vor furniza expertiza si traineri.