România primește de la UE aproape 23 milioane de euro din Fondul pentru modernizare pentru Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Constanța Nord-Medgidia Sud.

Linia Electrică Aeriană Constanța Nord-Medgidia Sud este o investiție cu o valoare eligibilă de 22,9 milioane de euro și presupune construirea a 35,35 de noi kilometri de linie electrică aeriană, 2 kilometri de linie electrică subterană, precum și extinderea stațiilor Constanța Nord și Medgidia Sud. Implementarea proiectului se va realiza în perioada 2021-2024, a anunțat miercuri Ministerul Energiei.

Proiectul a fost propus de Transelectrica, operatorul rețelei naționale de transport a energiei electrice, și transmis de Ministerul Energiei în data de 14 septembrie 2021 către Banca Europeană pentru Investiții (BEI), care l-a confirmat, ulterior, drept investiție prioritară, cu încadrarea în aria de prioritate „modernizarea rețelelor energetice”, a precizat ministerul. 

Fondul de Modernizare este un mecanism prin care Comisia Europeană pune la dispoziția celor mai puțin dezvoltate zece state din Uniune, printre care și România, fonduri nerambursabile pentru proiecte care sprijină tranziția energetică.

„Rămâne o prioritate să facem cât mai multe investiții în domeniul energiei. Prin Fondul pentru Modernizare, unde avem la dispoziție miliarde de euro, vom avea o parte din sumele necesare să finanțăm aceste proiecte de investiții. Avem deja un prim proiect aprobat, care va fi demarat în curând. Vom continua să facem investiții pentru ca în perioada următoare România să devină independentă energetic”, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei.

Noua linie aeriană din Dobrogea - regiune în care sunt realizate multe investiții în domeniul energiei regenerabile - va permite includerea în sistemul național a unor noi capacități de producție, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit ministerului, linia electrică va permite integrarea unei producții suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de circa 685 MW.

Noua linie de 400 kV dintre Constanța Nord și Medgidia Sud are un rol important în procesul de reconfigurare a sistemului energetic și a rețelei electrice de transport în acord cu noile direcții stabilite prin pachetele legislative europene „Green Deal” și „Fit for 55”. Tranziția energetică impune o adaptare rapidă a rețelei electrice de transport și intensificarea ritmului de extindere a acesteia prin noi investiții, a mai precizat instituția.