Fondul pentru modernizare a alocat 2,4 miliarde euro pentru 31 de proiecte în șapte țări, printre care România, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mai multe domenii.

 Aceasta este cea mai mare plată comună de până acum și va impulsiona tranziția verde a Europei. Aceste investiții ajută statele membre respective să reducă dependența de combustibilii fosili din Rusia, să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie pentru 2030 și să contribuie la angajamentul pe termen lung al UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Datorită veniturilor din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, au fost realizate investiții suplimentare în România (1,1 miliarde euro), Cehia (un miliard euro), Bulgaria (197 de milioane euro), Polonia (47 de milioane euro), Croația (88 de milioane euro), Letonia (5 milioane euro) și Lituania (un milion euro). 

Sumele plătite joi aduc totalul plăților din Fondul pentru modernizare începând din ianuarie 2021 la aproximativ 7,5 miliarde euro, de care beneficiază 10 state membre eligibile. 

Proiectele sprijinite se axează pe generarea de energie electrică din surse regenerabile, modernizarea rețelelor energetice și eficiența energetică.

Printre proiecte se află noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, termoficare și infrastructură de gaze pentru a înlocui energia pe bază de cărbune în România.