O mare majoritate a deputaților europeni au votat în favoarea Actului legislativ privind serviciile digitale joi (20 ianuarie), după ce au introdus modificări importante în text.

Actul privind serviciile digitale (DSA) este o legislație orizontală pentru piața unică digitală, cu cerințe de transparență și obligații proporționale cu dimensiunea furnizorului de servicii (platforme social media, platforme marketplace). În timp ce textul de compromis negociat în comisia parlamentară corespunzătoare a introdus elemente noi în propunerea inițială, au fost introduse și modificări suplimentare prin amendamente de ultimă oră, în plen.

Publicitate direcționată

Cel mai semnificativ amendament a fost depus de Tracking-free Ads Coalition, un grup multipartit de europarlamentari care susține interzicerea reclamelor țintite. Încercarea lor de a obține o interdicție totală nu a avut succes, dar s-a ajuns la un compromis pentru a interzice vizarea minorilor.

Coaliția a reușit să treacă cu succes și amendamente care extind reguli aplicate în textul inițial doar la datele personale sensibile, cum ar fi convingerile politice și religioase și orientarea sexuală.

Eliminarea conținutului ilegal și prevenirea răspândirii dezinformării

DSA instituie un mecanism de „notificare și acțiune”, precum și garanții pentru eliminarea produselor, serviciilor sau conținutului ilegal online. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să dea curs acestor notificări, „fără întârzieri nejustificate, ținând seama de tipul de conținut ilegal notificat și de caracterul urgent al măsurilor care trebuie luate”. Eurodeputații au inclus și garanții mai puternice pentru a se asigura că notificările sunt prelucrate nearbitrar și nediscriminatoriu, cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare.

Platformele marketplace trebuie să se asigure că consumatorii pot cumpăra produse sigure online, susțin deputații. Astfel, au consolidat obligația de a trasa comercianții (principiul „cunoaște-ți clientul”).

Obligații suplimentare pentru platformele foarte mari

Platformele online foarte mari (VLOP) vor fi supuse unor obligații specifice din cauza riscurilor caracteristice pe care le prezintă în ceea ce privește diseminarea conținutului ilegal și a conținutului dăunător. DSA va contribui la combaterea conținutului dăunător (chiar dacă nu este ilegal) și a răspândirii dezinformării. În acest scop, va include dispoziții privind evaluările obligatorii ale riscurilor, măsurile de atenuare a riscurilor, auditurile independente și transparența așa-numitelor „sisteme de recomandare” (algoritmi care determină ce văd utilizatorii).

După vot, Christel Schaldemose (S&D, Danemarca), care conduce echipa de negociere a Parlamentului, a declarat: „Votul de astăzi arată că eurodeputații și cetățenii UE doresc un regulament digital ambițios, adecvat pentru viitor. Multe schimbări au avut loc în cei 20 de ani de la adoptarea Directivei privind comerțul electronic. Platformele online au devenit din ce în ce mai importante în viața noastră de zi cu zi, generând noi oportunități, dar și noi riscuri. Este de datoria noastră să ne asigurăm că ceea ce este ilegal offline este ilegal online. Trebuie să ne asigurăm că instituim norme digitale în beneficiul consumatorilor și al cetățenilor”.

Alte elemente esențiale

Parlamentul a introdus mai multe modificări la propunerea Comisiei, inclusiv în următoarele domenii:
- scutirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici de anumite obligații prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale;
- publicitatea direcționată: textul prevede o alegere mai transparentă și informată pentru destinatarii serviciilor digitale, inclusiv informații despre modul în care datele lor vor fi monetizate. Procesul prin care destinatarul refuză să își dea consimțământul nu va fi mai complicat sau mai îndelungat decât cel de acordare a consimțământului. În cazul în care destinatarii refuză să își dea consimțământul sau și-au retras consimțământul, destinatarilor li se vor oferi alte opțiuni pentru a accesa platforma online, inclusiv opțiuni bazate pe publicitate fără urmărire;
- tehnicile de direcționare sau de amplificare care implică date cu caracter personal ale minorilor în scopul afișării publicității vor fi interzise, precum și vizarea persoanelor fizice pe baza unor categorii speciale de date care permit vizarea grupurilor vulnerabile;
- despăgubiri: destinatarii serviciilor digitale și organizațiile care îi reprezintă trebuie să aibă dreptul de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite în urma nerespectării de către platforme a obligațiilor de diligență care le revin;
- platformelor online ar trebui să li se interzică să utilizeze tehnici de înșelare sau de incitare pentru a influența comportamentul utilizatorilor prin elemente de design manipulator („dark patterns”);
- mai multe opțiuni în domeniul ierarhizării bazate pe algoritmi: platformele online foarte mari ar trebui să furnizeze cel puțin un sistem de recomandare care nu se bazează pe crearea de profiluri.

Alte amendamente aprobate în plen se referă la necesitatea ca furnizorii să respecte în termenii și condițiile lor libertatea de exprimare, precum și libertatea și pluralismul mass-media, precum și o nouă dispoziție privind dreptul de utilizare și de plată a serviciilor digitale în mod anonim.

Textul aprobat de Parlament cu 530 de voturi pentru, 78 voturi împotrivă și 80 abțineri va fi utilizat ca mandat de negociere cu președinția franceză a Consiliului, care reprezintă statele membre.