Două treimi din banii cheltuiți de români sunt pentru consum (alimente, băuturi, utilități sau mobilier), iar impozitele și diverse contribuții cumulează peste 20%.

Produsele alimentare și băuturile nealcoolice au reprezentat, în anul 2017, în medie, 34,3% din consumul gospodăriilor, cheltuielile cu utilitățile (locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili) - 17,1%, în timp ce băuturile alcoolice și tutunul au „consumat” 8,2% din venituri, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate de Agerpres.

Anul trecut, veniturile totale ale populației, medii lunare pe o gospodărie, au fost 3.392 lei (1.291 lei/persoană), iar cheltuielile totale au fost, în medie, 2.874 lei pe gospodărie (1.094 lei de persoană) lunar.

Cheltuielile au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale. Din totalul cheltuielilor pentru o persoană, 64,1% au reprezentat cheltuieli pentru consum (alimente și băuturi - 20,1%, mărfuri nealimentare - 25,6%, servicii - 18,4%), iar 21,1% au mers către plata impozitelor și contribuțiilor către stat. 

Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (doar 0,5%).

Veniturile bănești au fost, în medie, 3.062 lei lunar pe gospodărie (1.166 lei pe persoană), iar veniturile în natură 329 lei lunar pe gospodărie (125 lei pe persoană). Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (21,6%), veniturile din agricultură (2,3%), veniturile din activități neagricole independente (2,3%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (9,7%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,3%), precizează INS.