Parlamentul European solicită Comisiei o propunere legislativă privind un pașaport european de securitate socială înainte de sfârșitul lui 2022, pentru a reduce sarcina administrativă a lucrătorilor mobili.

Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații îndeamnă Comisia Europeană să accelereze planurile pentru un pașaport european de securitate socială pentru a facilita transferabilitatea drepturilor de securitate socială pentru lucrătorii mobili. Acesta va permite verificarea în timp real a datelor lucrătorilor mobili de către autoritățile naționale ale statului membru în care intenționează să lucreze și va contribui la combaterea fraudei sociale și a muncii nedeclarate, facilitând, în același timp, urmărirea și revendicarea drepturilor și a contribuțiilor la asigurările sociale ale lucrătorilor.

Eurodeputații afirmă că pașaportul de securitate socială ar trebui să aducă beneficii clare pentru toate părțile interesate implicate: lucrătorii mobili, întreprinderile, angajatorii, sindicatele și autoritățile naționale. Documentul ar trebui să protejeze drepturile lucrătorilor și să facă procedurile administrative mai puțin complicate și mai eficiente, respectând diversitatea sistemelor naționale de securitate socială, fără a deveni o condiție pentru exercitarea libertății de circulație.

Potrivit eurodeputaților, orice schimb de informații prin intermediul pașaportului de securitate socială ar trebui să fie ghidat de respectarea strictă a normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal. 

Actualul proiect-pilot pentru un pașaport european de securitate socială include doar informații cu privire la securitatea socială a lucrătorilor mobili. Eurodeputații doresc ca documentul să fie extins la alte domenii ale dreptului muncii din UE, cum ar fi asigurările de sănătate și pensiile, și să completeze cartea de identitate electronică europeană și alte inițiative ale UE de digitalizare în domeniul securității sociale.

Rezoluția a fost adoptată cu 598 voturi pentru, 59 împotrivă și 38 abțineri.