Comisia a salutat marți acordul privind bugetul anual al UE pentru 2023 dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Acordul are ca obiect angajamente în valoare de 186,6 miliarde de euro și plăți în valoare de 168,7 miliarde de euro. Odată adoptat, bugetul ar permite UE să mobilizeze fonduri semnificative pentru a contribui la atenuarea consecințelor grave ale războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei în această țară, dar și în vecinătatea sudică și în statele membre.

Bugetul ar sprijini, de asemenea, redresarea durabilă aflată în curs în urma pandemiei de COVID-19 și ar proteja și ar crea locuri de muncă. Ar atrage investiții suplimentare într-o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă, protejând în același timp persoanele cele mai vulnerabile din vecinătatea sa și din întreaga lume.

Bugetul convenit luni va direcționa fondurile către domeniile în care pot aduce cea mai mare schimbare, în concordanță cu cele mai importante nevoi ale statelor membre ale UE și ale partenerilor UE din întreaga lume.

Cum s-au alocat fondurile din bugetul pe anul viitor:

- 14,7 miliarde de euro pentru a-i sprijini pe vecinii noștri, precum și pentru dezvoltarea și cooperarea internațională. Acordul include majorări specifice pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – Europa globală (12,3 miliarde de euro), cu accent pe Ucraina și Moldova, pentru migrație în vecinătatea sudică, precum și pentru programul de ajutor umanitar (1,8 miliarde de euro) în scopul de a aborda situațiile de criză din întreaga lume;

- 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare și 956,8 milioane de euro pentru Fondul de gestionare integrată a frontierelor în scopul de a accelera cooperarea în materie de gestionare a frontierelor externe, precum și pentru a consolida politica în materie de migrație și azil, inclusiv sprijinul acordat statelor membre care primesc refugiați din Ucraina;

- 3,0 miliarde de euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei, în favoarea unei infrastructuri de transport actualizate și de înaltă performanță în vederea facilitării conexiunilor transfrontaliere, (cu un accent deosebit pe consolidarea culoarelor de solidaritate UE-Ucraina și a componentei energetice ca răspuns la criza energetică, în completarea propunerii REPowerEU în valoare de 20 de miliarde de euro);

- 295,2 milioane de euro pentru mobilitatea militară în vederea îmbunătățirii mobilității civile și militare;

- 3,7 miliarde de euro pentru Erasmus+ în scopul de a investi în tineri, inclusiv în elevii și studenții care fug din Ucraina, precum și 332,8 milioane de euro pentru sectoarele culturale și creative prin intermediul programului „Europa creativă”;

- 62,9 miliarde de euro reprezentând angajamente pentru a sprijini redresarea în curs, stimulând investițiile în coeziunea economică, socială și teritorială;

- 53,6 miliarde de euro pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor;

- 12,4 miliarde de euro pentru programul Orizont Europa, în scopul de a sprijini cercetarea UE în domenii precum sănătatea, sectorul digital, industria, domeniul spațial, clima, energia și mobilitatea;602,8 milioane EUR pentru Programul privind piața unică, în scopul de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii din întreaga Uniune;

- 739,3 milioane de euro pentru programul ”UE pentru sănătate”, în scopul de a sprijini uniunea europeană a sănătății și de a oferi un răspuns cuprinzător la nevoile în materie de sănătate ale cetățenilor europeni;

- 1,5 miliarde de euro în cadrul Fondului pentru o tranziție justă în scopul de a asigura faptul că tranziția către neutralitatea climatică este benefică pentru toți și 755,5 milioane de euro în cadrul programului LIFE pentru sprijinirea mediului și a politicilor climatice;

- 309,9 milioane de euro pentru Fondul pentru securitate internă, 945,7 milioane de euro pentru Fondul european de apărare în scopul de a sprijini autonomia strategică și securitatea europeană și 157,0 milioane de euro pentru Actul privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun.