Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat 42 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", în valoare totală de 383.332.062,63 de lei, pentru 39 de UAT-uri.

Contractele semnate vizează modernizarea infrastructurii rutiere, asfaltare drumuri, construirea de poduri, podețe și punți pietonale, lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate, precum și pentru înființarea sau extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, anunță ministerul într-un comunicat de presă.

Cu aceste proiecte, numărul contractelor semnate, până în prezent, în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", se ridică la 234, în valoare totală de 2.383.835.386,53 de lei, a precizat ministrul Dezvoltării.

+++

Programul "Anghel Saligny" prevede finanțarea proiectelor pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.

Programul prevede 50 de miliarde de lei prin care primarii pot moderniza comunitățile, iar perioada de desfășurare a acestuia este 2021-2028.

Scopul proiectului este acela de a sprijini eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, drumuri și altele asemenea.