Firmele ar putea fi înființate online la Registrul Comerțului, conform unui proiect de ordin al Ministerului Justiției. Practic, este vorba despre aplicarea Legii 265/2022, informează HotNews.ro.

Legea, intră în vigoare la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial (adică la final de noiembrie), însă prevederile ce stabilesc măsurile necesare aplicării au intrat în vigoare în termenul general de 3 zile de la data publicării, potrivit dispozițiilor art.141 alin.(1) din Legea nr.265/2022.Prin Ordin se stabilesc:• formatul cererii de înregistrare în registrul comerțului;

• formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în format letric și electronic• modelul declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și modelul certificatului constatator care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută și datele din aceasta;

• formatul formularului-tip de act constitutiv care se folosește în procedura de constituire online (sau care poate fi folosit ca model de act constitutiv în cazul transmiterii cererii de înregistrare prin corespondență, inclusiv electronică, sau în cazul depunerii acesteia la sediul oficiului național al registrului comerțului).