Peste 20.000 de proiecte au depus autoritățile publice locale la Ministerul Dezvoltării pe PNDL 2, valoarea însumată a cererilor de finanțare depășind, în acest moment, suma de 80 de miliarde de lei.

”În scurt timp începem evaluările dosarelor depuse, etapă necesară pentru că s-a depășit bugetul alocat programului pentru anul în curs. Vom asigura finanțare cu prioritate pentru localitățile care nu au fost eligibile în niciun program cu finanțare europeană. Ideea este să corelăm sursele de finanțare disponibile, pentru a evita dubla finanțare” a declarat, joi, vicepremierul Sevil Shhaideh, la întâlnirea cu primarii din județul Ialomița. 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) este coordonat de Ministerul Dezvoltării  Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) și asigură resursele necesare pentru anumite categorii de investiții ale administrației publice locale.

Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea echilibrată în teritoriu. 

Criteriile de selectare a obiectivelor de investiții sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/2015.

Actul normativ prevede ca repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pe județe, destinate transferurilor pentru finanțarea obiectivelor de investiții din portofoliul unităților administrativ-teritoriale, să fie făcută echilibrat, utilizând cel puțin unul dintre următorii indicatori:

1. datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, având în vedere: 

  • ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul numărului de unități administrativ-teritoriale de la nivel național;
  • ponderea populației județului raportată la populația totală a țării;
  • ponderea suprafeței județului raportată la suprafața totală a țării.
2. capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, având în vedere ponderea capacității unităților administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiții;

3. ponderea numărului de obiective de investiții aflate în derulare de fiecare județ, având în vedere:

  • numărul de obiective de investiții aflate în derulare de fiecare județ din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel național;
  • necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate de la nivel național. 
Analiza dosarelor mai are la bază încadrarea obiectivelor de investiții în domeniile specifice pentru care există obligația conformării unor reglementări europene sau în domenii specifice prioritare, stadiul fizic al realizării obiectivului de investiții, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, data semnării contractului de furnizare/prestare de servicii/execuție de lucrări, după caz, și populația deservită.