Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a transmis joi prima reacție oficială în scandalul privind renovarea unei vile de protocol pentru care s-au alocat peste șapte milioane de euro

”Urmare informațiilor apărute în mass media, referitoare la imobilul aflat în administrarea RA-APPS, situat în B-dul Aviatorilor nr. 86, facem următoarele precizări menite să clarifice situația privind lucrările de <reabilitare, modernizare și refuncționalizare imobil>: Planurile, simulările și imaginile interioare vehiculate în spațiul public nu corespund documentației avizate, fiind rezultatul unor simple speculații”, spune RA-APPS într-un comunicat dat presei.

Citește și: Președinția spune că Iohannis nu a cerut nicio vilă de protocol după încetarea mandatului

Sumele plătite pentru lucrările executate sunt până acum de 2.100.000 lei, mai spune instituția.

Regia mai susține că, raportat la suma inclusă în contractul de execuție lucrări, aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor, plățile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate.

"Estimarea lucrărilor, înainte de semnarea contractului, a fost efectuată după trecerea în revistă a degradărilor vizibile, și în baza costurilor lucrărilor de consolidare și amenajări la construcții de același tip și realizate în aceeași perioadă", potrivit RA-APPS.

Regia transmite și că imobilul a fost construit în perioada 1960-1965, înainte de existența unor norme generale de proiectare antiseismică, prezintă degradări majore și sunt necesare lucrări ample de consolidare, prin introducerea de elemente structurale care dublează întăresc structura existentă.

Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Star" sublinează că are în administrare un patrimoniu vast, printre care și clădiri istorice, considerate bijuterii arhitecturale, monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural, unele încadrate în clasa de risc seismic I sau II, situate în zone centrale ale Bucureștiului, pe care și-a propus să le consolideze, identificând diferite surse de finanțare.

Ce mai spune RA-APPS

În acest sens au fost inițiate demersuri privind consolidarea și eficientizarea energetică a unui număr de 7 clădiri aflate in administrarea sa, dintre care 4 monumente istorice, fiecare cu specificul propriu, urmând a se lua măsuri, progresiv, pentru realizarea intervențiilor si la alte clădiri. Pentru aceste imobile a fost accesat Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, în prezent întocmindu-se documentația în vederea semnării contractelor de finanțare.

Lucrarea ce urmează a fi executată la imobilul in discuție face parte din strategia de consolidare și conservare a patrimoniului statului, prin realizarea investițiilor la imobilele emblematice monumente istorice, și este finanțată exclusiv din fondurile proprii ale RA-APPS, nefiind accesate fonduri bugetare.

Veniturile obținute din activitatea regiei se utilizează, cu precădere, pentru realizarea investițiilor la imobilele aflate în administrarea sa, precum și în vederea asigurării cheltuielilor pentru întreținerea și administrarea întregului patrimoniu, astfel încât să se poată asigura fondurile necesare realizării acestor activități.

Menționăm faptul că, pentru imobilul situat în Bdul Aviatorilor nr. 86 nu a fost înregistrată nicio solicitare privind atribuirea/închirierea acestuia, stabilirea destinației acestui imobil nefiind în competența R.A-A.P.P.S.

Privitor la imobilul situat în B dul Aviatorilor nr. 86, facem următoarele precizări: Imobilul situat în B-dul Aviatorilor nr. 86 este format din clădire principală cu regimul de înălțime S+P+Et și construcții anexe parter, împrejmuire și utilități. Imobilul se află în patrimoniul R.A.-A.P.P.S., legea impunând administratorilor de imobile să acționeze în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor proprietate a statului.

Construit în perioada 1960-1965, cel mai probabil de echipa arh. Cezar Lăzărescu, imobilul a fost proiectat și implicit utilizat în acea perioada ca locuință, din anul 1993 nemaifiind efectuate reparații majore.

Datorită amplasării în cadrul Zonelor Construite Protejate și a zonei de protecție a Parcului Regele Mihai, anului construcției și stilului arhitectural, pe lângă lucrările de consolidare obligatorii a se efectua pentru ca imobilul să fie utilizat în condiții de siguranță, este necesar a se respecta și cerințele privind protecția monumentelor istorice - Legea nr. 422 2001, precum și Legea nr. 372/2005, cu modificările și completările ulterioare - privind performanța energetică a clădirilor.

Principalele lucrări de restaurare ce se efectuează la imobil sunt conform Anexei 4 a Certificatului de Urbanism, document care impune o serie de condiționări specifice, precum și în acord cu legislația aplicabilă regimului juridic al imobilului: Recondiționarea fațadelor principală, laterale și parțial posterioară precum și cele ale construcțiilor anexe, placate cu plăcute ceramice.

Termoizolarea interioară cu tencuieli termoizolante, care să păstreze caracteristicile fizice ale pereților inițiali, având în vedere obligativitatea restaurării fațadelor.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din lemn cu eficiență energetică ridicată și reintroducerea rulourilor exterioareînlocuirea tâmplăriei exterioare din inox cu tâmplărie din inox cu eficiență energetică ridicată.

Conservarea și recondiționarea zonelor cu elemente din piatră naturală, marmură de Alun și travertin de Geoagiu, care provin din cariere ce nu se mai exploatează la această dată.

Conform dispozițiilor legale, pentru clădirile care se renovează aprofundat, consumul de energie trebuie acoperit in proporție de minimum 30% cu energie din surse regenerabile.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe s-a avut în vedere, din punct de vedere constructiv; reabilitarea termică a pereților exteriori, a tâmplăriei exterioare, termoizolarea acoperișului terasă etc.

Din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor s-a avut în vedere: refacerea in totalitate a traseelor de instalații termice, sanitare, electrice, curenți tari și slabi, a echipamentelor de încălzire și de preparare a apei calde menajere, pentru a fi integrate în noile sistemele, respectiv panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, colectoare solare etc.

Cu privire la contractele de vânzare - cumpărare încheiate între R.A A.P.P.S. și Partidul Național Liberal (P.N.L.), facem precizarea că P.N.L. a beneficiat de prevederile Legii nr. 90/2003 - privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice.

Potrivit prevederilor art.12' 2 dm HG. nr. 927.2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legu nr. 90/2003, sumele obținute din vânzarea imobilelor având destinația de sedii ale partidelor politice, se virează integral la bugetul de stat.

În consecință, R.A.-A.P.P.S. nu reține nicio sumă din aceste încasări.

+++

Pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti, într-una dintre zonele exclusiviste ale Capitalei, a apărut un șantier învăluit într-o secretomanie totală. Vila de 1200 mp, cu subsol, parter și etaj, garaj și cabină de pază, a fost, până nu demult, sediu de partid, iar, de câteva luni, e transformată, în cel mai mare secret, în reședință pentru o singură familie, după cum scrie în autorizația de construire obținută de Recorder.

Ciolacu: Nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu, sau pentru alți demnitari

Mai mult pe EurActiv »