Comisia anunță reglementări pentru a clarifica și a armoniza despăgubirea celor prejudiciați, fără a frâna inovația. Acestea se vor aplica atât produselor cât și inteligenței artificiale.

Pentru a proteja consumatorii și a stimula inovarea, Comisia a adoptat, pe 28 septembrie, două propuneri prin care normele privind răspunderea vor fi adaptate la era digitală, la economia circulară și la impactul lanțurilor valorice globale.

În primul rând, Comisia propune modernizarea normelor existente privind răspunderea obiectivă a producătorilor pentru produsele cu defecte (de la tehnologia inteligentă la produsele farmaceutice). Normele revizuite vor oferi securitate juridică pentru întreprinderi, astfel încât acestea să poată investi în produse noi și inovatoare, și vor garanta că victimele pot obține despăgubiri echitabile atunci când produsele defecte, inclusiv produsele digitale și recondiționate, cauzează prejudicii. 

În al doilea rând, Comisia propune pentru prima dată o armonizare a normelor naționale privind răspunderea pentru inteligența artificială (IA), astfel încât victimele prejudiciilor legate de IA să poată obține mai ușor despăgubiri. În conformitate cu obiectivele Cărții albe privind inteligența artificială și cu propunerea de Lege privind inteligența artificială prezentată de Comisie în 2021, care stabilește un cadru pentru încrederea în IA și excelența în acest domeniu, noile norme vor asigura faptul că victimele unor prejudicii provocate de produse sau servicii IA beneficiază de aceleași standarde de protecție ca în cazul în care prejudiciile ar fi fost provocate în orice alte circumstanțe.

Directiva revizuită privind răspunderea pentru produse - adecvată pentru tranziția verde și cea digitală și pentru lanțurile valorice globale

Directiva revizuită modernizează și consolidează normele actuale, bazate pe răspunderea obiectivă a producătorilor, privind despăgubirea vătămărilor corporale, a daunelor materiale sau a pierderilor de date cauzate de produse nesigure, fie că acestea sunt simple scaune pentru grădină sau echipamente avansate. Directiva asigură norme echitabile și previzibile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, prin:

- Modernizarea normelor privind răspunderea aplicabile modelelor de afaceri din cadrul economiei circulare: asigurarea faptului că normele privind răspunderea sunt clare și echitabile pentru întreprinderile care realizează modificări substanțiale ale produselor.

- Modernizarea normelor privind răspunderea pentru produse în era digitală: permiterea despăgubirii daunelor atunci când produse precum roboții, dronele sau sistemele inteligente pentru casă devin nesigure din cauza actualizărilor de software, a IA sau a serviciilor digitale necesare pentru operarea produsului, precum și atunci când producătorii nu reușesc să remedieze vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică.

- Crearea unor condiții de concurență mai echitabile între producătorii din UE și cei din afara UE: în cazul în care consumatorii sunt vătămați de produse nesigure importate din afara UE, aceștia vor putea să se adreseze importatorului sau reprezentantului UE al producătorului pentru a obține despăgubiri.

- Punerea consumatorilor pe picior de egalitate cu producătorii: impunerea obligației ca producătorii să prezinte elemente de probă, introducerea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor de despăgubiri și reducerea sarcinii probei pentru victime în cazurile complexe, precum cele legate de produse farmaceutice sau IA.

Facilitarea accesului victimelor la măsuri reparatorii datorită Directivei privind răspunderea pentru IA

Directiva privind răspunderea pentru IA are obiectivul de a stabili norme uniforme pentru accesul la informații și pentru reducerea sarcinii probei în ceea ce privește daunele cauzate de sistemele de IA, de a stabili o protecție mai largă pentru victime (fie acestea persoane fizice sau întreprinderi) și de a favoriza sectorul IA prin îmbunătățirea garanțiilor. Directiva va armoniza anumite norme privind cererile de despăgubiri care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei privind răspunderea pentru produse, în cazurile în care daunele sunt cauzate de un comportament incorect. Aceasta acoperă, printre altele, încălcarea vieții private sau daunele cauzate de probleme de siguranță. Noile norme vor facilita, de exemplu, obținerea de despăgubiri în cazul în care o persoană a fost discriminată în cadrul unui proces de recrutare care utilizează tehnologii IA.

Directiva simplifică procesul juridic pentru victime în ceea ce privește dovedirea faptului că vina cuiva a cauzat prejudicii, prin introducerea a două caracteristici principale. În primul rând, în circumstanțele în care s-a stabilit o culpă relevantă și este probabil în mod rezonabil să existe o legătură de cauzalitate cu performanțele IA, așa-numita „prezumție de cauzalitate” va remedia dificultățile întâmpinate de victime în legătură cu necesitatea de a explica în detaliu modul în care prejudiciul a fost cauzat de o anumită culpă sau omisiune, care poate fi deosebit de greu de îndeplinit atunci când se încearcă înțelegerea sistemelor de IA complexe și orientarea în cadrul acestora. În al doilea rând, victimele vor dispune de mai multe instrumente pentru a solicita reparație juridică, datorită introducerii dreptului de acces la probe din partea întreprinderilor și a furnizorilor, în cazurile în care este implicată IA cu grad ridicat de risc.

Noile norme asigură echilibrul între protejarea consumatorilor și încurajarea inovării, eliminând bariere suplimentare din calea accesului victimelor la despăgubiri și stabilind în același timp garanții pentru sectorul IA, de exemplu prin introducerea dreptului de a contesta cererile de despăgubiri întemeiate pe prezumția de cauzalitate.

Vicepreședinta CE pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Dorim ca tehnologiile IA să prospere în UE. Pentru aceasta, este necesar ca oamenii să aibă încredere în inovațiile digitale. Prin propunerea de astăzi privind răspunderea civilă în materie de inteligență artificială, le oferim consumatorilor instrumentele necesare pentru a obține măsuri reparatorii pentru daune cauzate de IA, astfel încât aceștia să beneficieze de același nivel de protecție ca în cazul tehnologiilor tradiționale și să asigurăm securitatea juridică pentru piața noastră internă.”

Context

Normele actuale ale UE privind răspunderea pentru produse, bazate pe răspunderea obiectivă a producătorilor, au aproape 40 de ani. Instituirea unor norme moderne privind răspunderea este importantă pentru transformarea verde și cea digitală, în special pentru adaptarea la noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială.
 
Mai mult: