Bugetul consolidat a încheiat anul 2021 cu un deficit de 6,72% din produsul intern brut, sub estimarea inițială de peste 7% din PIB. Deficitul este mai redus decât cel înregistrat în 2020, când a fost de 9,6% din PIB.

În termeni absoluți, deficitul bugetului consolidat a coborât de la 101,8 miliarde de lei în 2020 la 80 miliarde de lei anul trecut, arată datele publicate vineri de Ministerul de Finanțe.

Evoluția deficitului bugetar a fost determinată de: creșterea veniturilor bugetare cu 1,4 puncte procentuale din PIB, influențată preponderent de dinamica încasărilor din TVA și impozit pe profit și reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,5 puncte procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile și cu asistența socială, a explicat instituția.

În cursul anului 2021, veniturile bugetare au crescut cu 17,7% până la 379,6 miliarde de lei (aproape 32% din PIB). „Această evoluție favorabilă a fost influențată atât de încasările reduse din anul anterior - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai pronunțate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA și contribuțiilor de asigurări”, notează Ministerul Finanțelor.

De cealaltă parte, cheltuielile publice au însumat 459,6 miliarde de lei, în creștere cu 8,3% față de anul precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o scădere cu 1,5 puncte procentuale de la 40,1% din PIB în anul 2020 la 38,6% din PIB în anul 2021, a precizat instituția.

La finele anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,1 miliarde de lei mai mari față de 2020, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 14,76 miliarde de lei.