În timp ce în UE și în zona euro deficitul guvernamental a scăzut cu 0,2 puncte procentuale în primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru din 2016, România a înregistrat cel mai mare avans al deficitului dintre statele membre.

Astfel, bugetul României a trecut de la un deficit de 1,8% din produsul intern brut în trimestrul patru 2016, la un deficit de 3,2% din PIB în primul trimestru al acestui an, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Ca procent din PIB, deficitul guvernamental al României a fost în primul trimestru al acestui an de trei ori mai mare decât cel din UE (1% din PIB), iar în rândul statelor membre UE doar Franța a avut în primele trei luni ale acestui an un deficit guvernamental mai mare decât cel al României (3,3% din PIB), notează Agerpres.

În schimb, în perioada cuprinsă între trimestrul patru 2016 și primul trimestru al acestui an, datoria guvernamentală a crescut atât în UE, cu 0,5 puncte procentuale, cât și în zona euro, cu 0,3 puncte procentuale, dar a scăzut cu 0,4 puncte procentuale în România, de la 37,6% din PIB până la 37,1% din PIB.

România se numără de altfel printre statele membre UE cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale, fiind devansată doar de Estonia (9,2% din PIB), Luxemburg (23% din PIB), Bulgaria (28,6% din PIB) și Danemarca (36,7%). Conform datelor Eurostat, datoria guvernamentală a României este mult sub media din UE de 84,1% din PIB și din zona euro de 89,5%.

Cele mai recente estimări ale Fondului Monetar Internațional arată că deficitul bugetar al României va ajunge la 3,7% din PIB în 2017 ca urmare a noii Legi a salarizării, majorărilor de pensii și reducerilor de taxe. Mai mult, există riscul ca în conformitate cu politicile, deficitul să se deterioreze până la 3,9% din PIB în 2018. Pentru a evita ca majorarea deficitelor să pună în pericol stabilitatea fiscală, FMI recomandă consolidare pe termen mediu, sprijinită de reforme care să crească eficiența sectorului public.

În schimb, Guvernul insistă că va menține deficitul sub nivelul de 3% din PIB, maximul admis de reglementările europene.