Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027.

Harta se bazează pe Orientările revizuite privind ajutoarele de stat regionale, care au fost adoptate de Comisie la 19 aprilie 2021 și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Acestea permit statelor membre să ajute regiunile europene cele mai defavorizate să recupereze decalajele și să reducă disparitățile în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul – obiective de coeziune care se află în centrul politicilor Uniunii. Orientările oferă, de asemenea, statelor membre mai multe posibilități de sprijinire a regiunilor care se confruntă cu provocări structurale sau legate de tranziție, cum ar fi depopularea, pentru a contribui pe deplin la tranziția verde și la tranziția digitală.

În temeiul Orientărilor revizuite, vor fi eligibile pentru a primi ajutoare regionale destinate investițiilor regiuni care acoperă 89,34% din populația României. Șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se numără printre regiunile cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană. La acestea se adaugă douăzeci și opt de municipii, din patru părți diferite ale regiunii Ilfov care se învecinează cu zona Sud-Muntenia.

Ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre.