A fost lansată cea de-a 18-a ediție a Climate Change Performance Index, care măsoară performanța climatică a 59 de țări din lume, responsabile pentru peste 90% din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) .

România a scăzut cu șapte poziții în clasament față de anul trecut și ocupă locul 43.

Danemarca și Suedia continuă să ocupe locurile 4 și 5 din clasament ca lideri ai protecției climatice, urmate de Chile și Maroc care au avansat în top cu câteva poziții comparativ cu ediția de anul trecut.

CCPI 2023 evidențiază încă o dată faptul că nicio țară nu depune eforturi suficiente pentru atenuarea schimbărilor climatice și evitarea creșterii temperaturii globale cu peste 1,5 grade C, așa cum prevede Acordul de la Paris. CCPI evaluează patru categorii de politici publice privind emisiile de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă, consumul de energie și politicile climatice.

Anul acesta România a scăzut șapte poziții în clasament și acum ocupă locul 43, devansată de țări precum Slovenia, Vietnam, Austria, Belgia sau Bulgaria. Performanța climatică a scăzut însă de la an la an: în 2019 ne aflam pe poziția 24, în 2020 ocupam locul 30, iar în 2021 am scăzut iar pe poziția 38.

Acest rezultat este o consecință a lipsei de investiții integrate în sectorul energiei regenerabile și a unei politici climatice cu un nivel de ambiție scăzut, în ciuda resurselor financiare considerabile puse la dispoziție pentru amplificarea tranziției către un sistem economic neutru din punct de vedere climatic. Și în privința emisiilor de gaze cu efect de seră  rezultatele au fost mai slabe comparativ cu ediția anterioară, semn că este nevoie  de eforturi susținute pentru o decarbonizare eficientă. Singurul capitol la care România a primit puncte în plus este „utilizarea energiei”, impactată de creșterea drastică a prețurilor și reducerea consumului în industrie, dar și la nivel individual. 

„Tranziția către o economie fără emisii de carbon este posibilă doar prin implementarea accelerată a măsurilor de eficiență energetică și deblocarea investițiilor în sectorul energiei regenerabile, dublate de investiții în stocare și modernizare a infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice. Acest proces trebuie derulat cu respectarea legislației de mediu în vigoare și prin creșterea predictibilității cadrului legislativ și a nivelului de transparență decizională”, a spus Laura Nazare, coordonatoarea campaniei de tranziție energetică, Bankwatch România. 

„România irosește avantajele unui mix energetic diversificat și a unei independențe energetice relativ ridicate față de alte țări și continuă cu o strategie energetică lipsită de viziune, axată pe combustibili fosili și focus pe creșterea productivității cu orice preț, ignorând complet alternativele curate, sustenabile și echitabile care pot fi construite în jurul energiilor regenerabile", susține Roxana Bucată, expert în energie, 2Celsius. 

Experții CCPI notează că măsurile curente de atenuare a schimbărilor climatice ale României nu sunt cuprinzătoare și sunt lipsite de coerență strategică. Gazul fosil este perceput ca un combustibil de tranziție și ca tehnologie cheie pentru reducerea emisiilor de GES, guvernul planificând numeroase investiții în infrastructura pe bază de gaze fosile.

Mai mult, în ciuda unui plan de eliminare treptată a cărbunelui din mixul energetic până în 2032, închiderea centralelor pe lignit și a celor pe huilă poate fi întârziată în lipsa unor noi capacități de producție ce le-ar înlocui.Potențialul ridicat al României în ceea ce privește producerea de energie electrică din surse regenerabile rămâne în continuare neutilizat, deși ne-am angajat să reducem emisiile de GES cu 55% până în 2030 (comparativ cu nivelurile din 2005) și să atingem neutralitatea climatică până în 2050. Pe lângă dezvoltarea durabilă a sectorului regenerabilelor, cu accent pe energia eoliană offshore, este necesară de asemenea și accelerarea măsurilor de eficiență energetică în toate sectoarele mari consumatoare de energie.

Pentru a atinge cu succes aceste obiective sunt necesare politici și ținte climatice mult mai ambițioase la care se adaugă o creștere a nivelului de transparență decizională și o mai bună cooperare cu societatea civilă în luarea deciziilor.