Guvernul a adoptat joi modificarea Hotărârii nr. 798/2022 pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, anunță Ministerul Agriculturii.

Inițial, HG 798/2022 a fost adoptă în ședința Guvernului din 16 iunie și prin care a fost stabilită o schemă de ajutor de minimis în sumă de 15.000.000 lei, echivalentul a maximum 3.000.000 euro, ce se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:

producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;

producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

producătorii agricoli persoane juridice.

Ministerul transmite că, după solicitările transmise de producători, în cadrul discuțiilor avute cu ministrul Petre Daea, modificarea actului normativ a avut în vedere următoarele aspecte:

Corelarea termenului de depunere a documentelor justificative cu perioada de valorificare a producției, respectiv 21 noiembrie cu 29 noiembrie.

A fost reconsiderat registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pentru producția de struguri de masă a anului 2022 pentru care se acordă ajutor de minimis.