Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 2.230 lei la 2.300 lei lunar, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ adoptat marți, ceea ce reprezintă o creștere de 3 % față de luna decembrie 2020.

Tariful orar va crește la 13,583 lei/oră de la 13,327 lei/oră în 2020 pentru un program complet de lucru.

La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru anul 2021 s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considerare atât rata inflației de 2,2 %, cât și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, de 0,8 % pentru anul 2020, spune Ministerul Muncii.

Proiectul de Hotărâre aprobat astăzi de Executiv mai stabilește că, pentru personalul cu studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul de pregătire, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se menține la suma de 2.350 lei lunar, care nu include sporuri și alte adaosuri.

În anul 2021 tariful orar corespunzător salariului pentru studii superioare va fi de 13,878 lei/oră pentru un program complet de lucru de 169,333 ore.

De majorare vor beneficia aproximativ 1.400.000 de angajați, respectiv în jur de 26,4% din cei 5.300.000 de salariați activi.